3. října 2013

Úspěšná publikace Laboratorní diagnostika se dočkala už třetího vydání

Po úspěšných dvou vydáních monografie Laboratorní diagnostika připravil autorský kolektiv pod vedením profesora Tomáše Zimy již třetí, rozšířené vydání. Publikaci slavnostně pokřtili  ve středu 2. října v primátorském salonku v budově Městské knihovny v Praze zástupci autorů.

Hlavní autor a přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice a proděkan pro vnější vztahy a rozvoj 1. LF UK profesor Tomáš Zima rozšířil s kolegy publikaci o rozsáhlou kapitolu laboratorní diagnostiky v mikrobiologii, která nebyla řadu let přehledně zpracována. V publikaci jsou nově zařazeny i kapitoly věnující se laboratorní diagnostice v ortopedii, neurochirurgii a transfuzním lékařství. Třetí vydání monografie tak na více než 1 100 stranách zahrnuje všechny oblasti laboratorní medicíny.

Křtu publikace, která lékařům poskytuje ucelený pohled na současné možnosti laboratorní diagnostiky, se v prostorách primátorské rezidence zúčastnili prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Dr. Ian D Watson PhD., předseda Evropské federace pro klinickou chemii a laboratorní medicínu, prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd  ČR, a prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., z oddělení genomiky a bioinformatiky Ústavu molekulární genetiky AV ČR.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.