4. října 2013

Z Lékařské fakulty hygienické se stala jedna z nejlepších lékařských fakult v ČR

Na počátku své existence realizovala vinohradská fakulta hygienická pouze čtvrtý a pátý ročník studia, dnes, 60 let po založení, učí pod novým názvem 3. lékařská fakulta UK medicínu jinak. Na začátku devadesátých let zavedla modernizované curriculum a její integrovaná a problémově orientovaná výuka medicíny ji řadí mezi naše nejlépe hodnocené lékařské fakulty. „Naše fakulta je jediná, kde se reformovaně vyučuje, a významný důraz klademe i na výuku lékařské etiky,“ říká děkan 3. lékařské fakulty UK profesor Michal Anděl.

U příležitosti 60. výročí založení 3. lékařské fakulty UK se ve čtvrtek 3. října konalo v Karolinu slavnostní shromáždění akademické obce. Nelehká historie fakulty před listopadem 1989, osobnost nedávno zesnulé profesorky Radany Königové, ale i moderní koncept výuky, to byla tři hlavní témata, která se prolínala projevy akademických zástupců univerzity.

Mimořádnou osobnost profesorky Radany Königové, které spoluurčovala odbornou, ale i lidskou a mravní úroveň celé fakulty, vzpomněl ve svém projevu i rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl. Za strohý soud nejen všech členů naší akademické obce, ale i památky osobnosti, jakou byla profesorka Radana Königová, označil rektor nedávné výroky premiéra v demisi Jiřího Rusnoka uveřejněné v Hospodářských novinách. Ten uvedl, že jediným kloudným výsledkem české vědy jsou patenty profesora Holého.

Významnou vědeckou a výzkumnou činnost 3. lékařské fakulty zdůraznil ve svém projevu ministr zdravotnictví v demisi Martin Holcát. „Výzkum na lékařských fakultách Univerzity Karlovy v Praze a ve fakultních nemocnicích přináší drtivou většinu všech nových poznatků i mezinárodních poznatků v České republice a stává se tak pilířem českého lékařského výzkumu,“ uvedl.

„Univerzitní vzdělanost tvoří protiváhu úzkoprsosti, šosáctví, maloměšťáctví a nacionalismu. Přál bych si, aby tento její cíl nezapadl v lavině každodennosti, která nás všechny čeká,“ pronesl emeritní děkan 3. lékařské fakulty profesor Cyril Höschl, který také připomněl historický význam prvního svobodného rektora profesora Radima Palouše. Ve svém projevu se vrátil i k počátku Univerzity Karlovy a zdůraznil, že středověké univerzity svou internacionálností vynikaly nad současnými. „Dnešní univerzita slouží vymezeně potřebám státu, profesory jmenuje stát, zkoušky na univerzitě jednoho státu většinou neplatí automaticky ve státě druhém. Z tohoto pohledu byla na středověké univerzitě svoboda daleko větší,“ konstatoval Cyril Höschl.

Na oslavách kulatého výročí vystoupil také bývalý děkan 3. lékařské fakulty docent Bohuslav Svoboda. „Je to velmi zvláštní, celý život tvrdím, že komunismus neudělal nikdy nic dobrého. Ale jediná věc, za kterou jsem komunistům vděčný, je to, že mě donutili jít na hygienickou fakultu, a nikoli na medicínu,“ vzpomínal na svůj život spojený s fakultou docent Svoboda. Kvalitu výuky vinohradské fakulty si ověřil i během zahraniční stáže, kdy se během měsíce stal rovnocenným partnerem italských kolegům.

„Velmi přeji naší fakultě, aby vychovávala nejen odborníky, ale především osobnosti, stojící na všech třech pilířích našeho vzdělávání - na znalostech, dovednostech a postojích,“ popřál fakultě v závěru svého projevu předseda Akademického senátu 3. LF UK Mgr. Marek Vácha.

Reprezentativní monografii, která zaznamenává prostřednictvím dobových dokumentů i řady osobních vzpomínek historii této instituce, předal v závěru slavnostního setkání děkan 3. lékařské fakulty profesor Michal Anděl rektorovi UK.


U příležitosti 60. výročí vzniku samostatné lékařské fakulty vyhlásila 3. lékařská fakulta soutěž o nejlepší výtvarnou, fotografickou a video práci svých studentů. Práce jsou vystaveny na fakultě v průběhu října a listopadu 2013.


Oceněné práce:


Kategorie fotografie KRAJINA:


Petra Strouhalová - 3. ročník

Eva Dunglová, 4. ročník

Dina Al-Kayssi, 5. ročník


Kategorie fotografie LIDÉ:


Xavier Juli? Torné, 3. ročník

Jan Moravec, 6. ročník

Viktória Filipková, 2. ročníkKategorie fotografie PŘÍRODA:


Petra Strouhalová, 3. ročník

Petr Ustyanovič, 5. ročník

Xavier Juli? Torné, 3. ročník


Cena předsedkyně poroty za fotografii:


Tereza Erbanová, 3. ročník


Kategorie výtvarné dílo:


Emma Fredrika Ingeborg Hansson, 1. ročník

Barbora Toulová, 2. ročník

Eva Dunglová, 4. ročník


Cena předsedkyně poroty za výtvarné dílo:


Roman Wild, 1. ročník


Zvláštní uznání poroty za fotografii:


MUDr. Kateřina Měšťáková, 4. ročník PGSVelikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.