FF UK, red. • foto: red., M. Hůrka • 14. října 2013

Archeologie přemyslovských Čech se představuje na výstavě

Už zítra bude v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty UK zahájena výstava Archeologie přemyslovských Čech, kterou pořádá Ústav pro archeologii FF UK. V rámci bilanční výstavy, jež shrnuje terénní výzkumy z let 2010 až 2013, odborníci prezentují šestici archeologických lokalit.

Odkrytý příčný profil valu v lokalite Praha-Královice (foto: M. Hůrka)

Odkrytý příčný profil valu v lokalite Praha-Královice (foto: M. Hůrka)

Projekt podporovaný Grantovou agenturou České republiky se soustřeďuje na několik tematických okruhů. Výzkum zaniklých vesnic přibližuje jejich celkovou podobu i každodenní život, důležitým dílčím tématem se stalo archeologické studium neagrární výroby ve vesnickém prostředí. Výzkum přemyslovských hradišť se zabývá problematikou jejich vnitřního uspořádání a způsobu využívání jejich rozlehlých areálů. Studium středověkých cest tvoří nezbytnou součást poznávání komunikačních vazeb v širších krajinných celcích.

Výzkum probíhal v zaniklých středověkých vesnicích Hol v Klánovickém lese a Spindelbach v Krušných horách, v přemyslovských hradištích Praha-Královice a sv. Jiří v Kouřimi, v raně středověkém sídliště u Suchomast na Berounsku a v zázemí kláštera Ostrov u Davle.

Kromě četných fotografií z výzkumů, terénní dokumentace, plánů a kresebných rekonstrukcí středověkého osídlení mohou zájemci zhlédnout i výběr archeologických nálezů, např. keramiku z 9.–15. století, soubory železných předmětů ze středověkých venkovských usedlostí, ale také mince, šperky či mincovní vážky. Důležitým exponátem je vzácný nález středověké pily. Návštěvníci výstavy se mohou seznámit i s fotografickým modelem řezu opevnění z hradiště Praha-Královice, který zachycuje největší přemyslovský val v Čechách dokumentovaný touto metodou.

Vernisáž výstavy proběhne 15. října od 17 hodin, expozici je možné navštívit až do 5. listopadu vždy během otevírací doby budovy Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.