UK se přihlásila k Berlínské deklaraci Open Access

Univerzita Karlova se tento týden připojila k tzv. Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách a jejím principům. Toto rozhodnutí přímo navazuje na novou Koncepci ediční politiky UK, kterou schválil Akademický senát UK v červnu 2013 a je prvním krokem plnění časového harmonogramu její implementace. Přihlášení se k deklaraci stvrdil rektor UK prof. Václav Hampl dopisem tajemníkovi Berlínské deklarace prof. Peteru Grussovi.

UK si je vědoma pozitiv i závazků, které představuje přihlášení se k principům otevřeného přístupu (Open Access), a rozhodla se k deklaraci přihlásit s vědomím, že v dalším časovém období bude nutné projednat konkrétní právní aspekty, způsoby financování, kontrolu kvality apod. Je však zřejmé, že vzhledem k tomu, jak se mění podmínky, za kterých se šíří poznatky v současné společnosti (tj. měnící se celospolečenský rámec určující význam vědecké a publikační činnosti akademických pracovníků, výrazná proměna preference publikačních žánrů a především proměněná úloha jednotlivých nosičů), dává Berlínská deklarace možnost vytvořit otevřenou platformu ke sdílení poznatků a členům akademické obce UK nabízí využití výhod principů Open Access. Otevřeně přístupné publikace mohou zahrnovat – dle znění Berlínské deklarace – původní výsledky vědeckého výzkumu, primární data a metadata, zdrojové materiály, digitální reprezentace obrazových a grafických materiálů a vědecké multimediální materiály.

Rozhodnutí připojit se k deklaraci rovněž úzce souvisí s tím, že UK si je vědoma své povinnosti plnit ve společnosti tzv. třetí roli. Univerzita chce nadále plnit své poslání i v oblasti šíření vzdělanosti a s minimem bariér zpřístupňovat odborné, ale i širší neakademické veřejnosti různorodé poznatky napříč obory. V tom má Open Access nepopiratelně velké možnosti a UK má zájem tyto možnosti a příležitosti využívat.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.