red. • foto: red. • 24. října 2013

UK se přihlásila k Berlínské deklaraci Open Access

Univerzita Karlova se tento týden připojila k tzv. Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách a jejím principům. Toto rozhodnutí přímo navazuje na novou Koncepci ediční politiky UK, kterou schválil Akademický senát UK v červnu 2013 a je prvním krokem plnění časového harmonogramu její implementace. Přihlášení se k deklaraci stvrdil rektor UK prof. Václav Hampl dopisem tajemníkovi Berlínské deklarace prof. Peteru Grussovi.

UK si je vědoma pozitiv i závazků, které představuje přihlášení se k principům otevřeného přístupu (Open Access), a rozhodla se k deklaraci přihlásit s vědomím, že v dalším časovém období bude nutné projednat konkrétní právní aspekty, způsoby financování, kontrolu kvality apod. Je však zřejmé, že vzhledem k tomu, jak se mění podmínky, za kterých se šíří poznatky v současné společnosti (tj. měnící se celospolečenský rámec určující význam vědecké a publikační činnosti akademických pracovníků, výrazná proměna preference publikačních žánrů a především proměněná úloha jednotlivých nosičů), dává Berlínská deklarace možnost vytvořit otevřenou platformu ke sdílení poznatků a členům akademické obce UK nabízí využití výhod principů Open Access. Otevřeně přístupné publikace mohou zahrnovat – dle znění Berlínské deklarace – původní výsledky vědeckého výzkumu, primární data a metadata, zdrojové materiály, digitální reprezentace obrazových a grafických materiálů a vědecké multimediální materiály.

Rozhodnutí připojit se k deklaraci rovněž úzce souvisí s tím, že UK si je vědoma své povinnosti plnit ve společnosti tzv. třetí roli. Univerzita chce nadále plnit své poslání i v oblasti šíření vzdělanosti a s minimem bariér zpřístupňovat odborné, ale i širší neakademické veřejnosti různorodé poznatky napříč obory. V tom má Open Access nepopiratelně velké možnosti a UK má zájem tyto možnosti a příležitosti využívat.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.