Studenti UK při udílení Cen E. Beneše zabodovali. Získali šest z osmi ocenění

Cenu Edvarda Beneše již tradičně uděluje město Sezimovo Ústí nejlepším studentským pracím v oborech historie 20. století a sociologie. Ocenění jsou udělována vždy k 28. říjnu příslušného roku a jsou spojena s finanční odměnou. Letos se porota rozhodla rozdělit osm ocenění, z toho šest patřilo studentům Univerzity Karlovy.

Ceny za soutěžní práce z oboru historie 20. století předal člen výboru Společnosti Edvarda Beneše Mgr. Richard Vlasák, ceny za soutěžní práce z oboru sociologie doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., předseda Masarykovy české sociologické společnosti, a starosta města Sezimovo Ústí Mgr. Ing. Martin Doležal

Ceny za soutěžní práce z oboru historie 20. století předal člen výboru Společnosti Edvarda Beneše Mgr. Richard Vlasák, ceny za soutěžní práce z oboru sociologie doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., předseda Masarykovy české sociologické společnosti, a starosta města Sezimovo Ústí Mgr. Ing. Martin Doležal

V oblasti historie 20. století cenu 1. stupně první cenu získala:

Anna Macourková z Filozofické fakulty UK za soutěžní práci Kolektivizace ve Středočeském kraji. Průběh socializace vesnice 1949–1960 z regionálního pohledu

Zdůvodnění:

Mezi klady předložené soutěžní práce nelze přehlédnout autorčinu snahu přistupovat k regionálním problémům v širším celospolečenském kontextu a při vědomí i mezinárodních souvislostí. V promyšleně strukturovaném výkladu se jí tak podařilo postihnout vývojový rytmus tohoto drastického převratného procesu se všemi jeho útočnými likvidačními nápory i dočasnými taktickými ústupy. Práce se opírá o rozsáhlou pramennou základnu, jež zahrnuje značný počet relevantních archivních fondů ústřední i regionální provenience stejně jako ročníky tehdejších okresních novin či různé dobové propagandistické publikace. Jde o zdařilou odborně přínosnou monografii, která zasluhuje ocenění.

Cena Edvarda Beneše 2. stupně byla udělena:

Pavlu Krejčímu z Právnické fakulty UK za soutěžní práci Československo za druhé světové války. Vliv válečných událostí na poválečný vývoj republiky

Zdůvodnění:

Tematický záběr této soutěžní práce je svým způsobem obdivuhodný, neboť se v celém časovém a také problémovém rozsahu pokouší postihnout ono dramatické, klíčovými politickými událostmi nabité období novodobých českých dějin.

Třebaže některé autorovy závěry mohou být předmětem odborné diskuse, jeho přemýšlivý přístup k této složité problematice nelze pominout.

V oblasti sociologie cenu 1. stupně získala:

Lucie Řezáčová z Fakulty sociálních věd UK za soutěžní práci Předluženost domácností v ČR: analýza problému a možná řešení

Zdůvodnění

Práce reaguje na vysoce aktuální společenský problém. Využívá různé zdroje dat a usiluje o systematické pokrytí tématu, z nějž odvozuje i úvahy o možných směrech řešení. Dává příklad sociologie angažované, reflektující současnou situaci české společnosti. Vzhledem k tomu, že jde o práci bakalářskou, prokazuje velmi dobré analytické schopnosti i metodologickou připravenost autorky. Celkově jde o studii podnětnou a přínosnou.

V oblasti sociologie cenu 2. stupně získala:

Michaela Šimečková z Filozofické fakulty UK za soutěžní práci Teorie veřejného mínění devatenáctého století ve světle současnosti

Zdůvodnění:

Autorka rekapituluje a kriticky analyzuje názory u nás méně známých reprezentantů teorie veřejného mínění, které zkoumá v kontextu vývoje a se snahou zachytit přesah tradičních koncepcí do teorií novějších. To je s ohledem na stav disciplíny jistě záslužné, předností práce je tedy „návrat“ k teoriím, které v různých podobách rezonují i v současných přístupech: autorka je přibližuje se znalostí věci a objevuje řadu zajímavých detailů.

V oblasti sociologie cenu 3. stupně získala:

Lucie Kondrátová z Fakulty sociálních věd UK za soutěžní práci Pojem tradice v kontextu teorie reflexivní modernizace

Zdůvodnění:

Jde o nesporně originální teoretickou studii, která kriticky zkoumá pojetí tradice a pokouší se o obhajobu tohoto konceptu v širokých souvislostech, což se jí celkem daří. Vzhledem k šíři definice a k tematickému propojení s konceptem socializace v závěrečné kapitole sice nejde o zcela překvapivý výsledek, přesto jde o vyzrálou a inspirativní úvahu. Hlavní předností textu zůstává rozsah zpracované literatury a zřetelná kreativita pohledu.

Cena Edvarda Beneše Čestné uznání byla udělena:

Kateřině Vondrášové z Fakulty sociálních věd UK za soutěžní práci Životní styl českých singles se zaměřením na stravování

Zdůvodnění:

Typická a solidně zpracovaná kvalitativní studie se orientuje na tak trochu módní téma, vzhledem k šíři záběru se sice nemůže dostat do patřičné hloubky či dokonce k zobecnění v hlavní otázce, na druhé straně plasticky doplňuje řadu poznatků o novém společenském fenoménu singles.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.