Helena Zdráhalová • foto: red. • 20. listopadu 2013

Výročí Ústavu dějin křesťanského umění: na slavnosti rektor vyznamenal profesora Kleina

Právě před deseti lety vznikl na Katolické teologické fakultě UK Ústav dějin křesťanského umění. Jeho narozeniny oslavili pracovníci a studenti ústavu na slavnostním shromáždění, které se konalo na fakultě v úterý 19. listopadu. Popřát k výročí jim přišli jejich kolegové z různých institucí, zástupci univerzity i řady církví. Rektor UK profesor Václav Hampl při této příležitosti předal spolupracovníkovi ústavu profesoru Bruno Kleinovi z Technické univerzity v Drážďanech zlatou pamětní medaili UK.

Slavností provázel hosty děkan fakulty ThLic. Prokop Brož, Th.D., a za gratulace děkoval ředitel ústavu profesor Jiří Kuthan. „Před deseti lety jsme začínali na zelené louce. Cesta nebyla vždy hladká a jednoduchá. Dnes však můžeme mít dobrý pocit z toho, že ústav svým výkonem patří v rámci humanitních věd nejen na půdě Univerzity Karlovy, ale v rámci celé České republiky, k těm pracovištím, kde je vidět odvedený opravdu velký kus práce,“ usmíval se profesor Kuthan a připomněl, že v bakalářském, magisterském a doktorském cyklu zde nyní studuje na 450 lidí.

U příležitosti výročí rektor univerzity profesor Václav Hampl vyznamenal zlatou pamětní medailí UK dlouholetého spolupracovníka ústavu profesora Bruno Kleina z Filozofické fakulty Technické univerzity v Drážďanech. „Velmi mě potěšilo, že ten dar, který si ústav přál ke svým desátým narozeninám, byl vlastně dárek pro někoho jiného. Tím dárkem je pamětní medaile pro profesora Kleina,“ podotkl profesor Hampl a za celou Univerzitu Karlovu mu vyjádřil dík.

Profesor Klein se specializuje na gotickou architekturu a středověké umění vůbec. S vědci Univerzity Karlovy často spolupracuje. Odborníci Ústavu dějin křesťanského umění se tak díky němu podíleli i na tvorbě několikasvazkové publikace o dějinách německého umění od raného středověku po současnost nazvanou Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland.

K narozeninám přišla ústavu pogratulovat řada hostů. Vedle dalších také bývalý rektor UK profesor Ivan Wilhelm, který stál u zrodu ústavu, i nedávno zvolený kandidát na funkci rektora UK profesor Tomáš Zima. Ke gratulacím se, i když na dálku, protože mu neodkladné povinnosti nedovolily zúčastnit se osobně, přidal kardinál Miloslav Vlk. Hold ústavu vzdal také pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka. „Křesťanské umění se od počátku zaměřuje na jednu jedinou postavu, a to je postava Ježíše Krista. Je to postava, která nám může klást otázku, kdo jsme, ale může nám dát i odpověď. Křesťanství stojí v řadě monoteistických náboženství, která vypovídají o přesazích vnímání Boha, o jeho nepředstavitelnosti a neviditelnosti. Je zde i určitá kontradikce prvního přikázání – neučiníš sobě obrazu, neučiníš sobě podobu, ale je zde i ona odpověď Krista apoštolovi: ‚Víte, kdo vidí mě, vidí mého otce.‘ Tak se vlastně vracíme k prvním sloupcům svitků Bible, kde se dozvídáme, že Bůh stvořil člověka, muže a ženu, ke svému obrazu, ke své podobě,“ podotkl Dominik Duka a popřál ústavu boží požehnání i do dalších let jeho působení.

V rámci slavnosti profesor Jiří Kuthan představil hostům nejnovější knihy, o jejichž vydání se ústav zasloužil. Upozornil tak na druhý díl své rozsáhlé reprezentativní publikace Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců – Města, církev, korunní země, jenž vyšel v letošním roce. Vedle toho seznámil hosty také s ediční řadou Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis – Historia et historia artium, v rámci níž ústav vydává své publikace. Naposledy pod touto hlavičkou vyšel pod vedením Mgr. Františka Záruby a Mgr. Miroslava Šmieda soubor studentských prací pojmenovaný Ve službách českých knížat a králů. Publikaci její autoři věnovali na slavnosti profesoru Kuthanovi jako poděkování za péči, kterou ústavu a studentům věnuje.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.