Helena Zdráhalová • foto: red. • 20. listopadu 2013

Novými čestnými doktory UK se stali profesoři Dixon a Kurmann

Předního specialistu na ekologii profesora Anthonyho F. G. Dixona a odborníka na dějiny umění profesora Petera Kurmanna vyznamenal na doporučení Vědecké rady UK rektor profesor Václav Hampl čestnými tituly doctor honoris causa. Univerzita Karlova tak ocenila jejich mimořádné celoživotní dílo a významný přínos k rozvoji bádání na UK. Slavnostní udělení čestných vědeckých hodností se uskutečnilo ve Velké aule Karolina ve středu 20. listopadu.

Rektor UK profesor Václav Hampl vyjádřil potěšení, že Univerzita Karlova vyznamenala čestnými tituly osobnosti v mezinárodních vědeckých kruzích tak uznávané.

A. F. G. Dixon, emeritní profesor University of East Anglia a světově uznávaný odborník na ekologii hmyzích škůdců, velmi úzce spolupracuje s vědci Přírodovědecké fakulty UK. Společně vypracovali řadu odborných publikací a studií. Profesor Dixon se zabývá především vývojem životních strategií hmyzích škůdců a modely jejich populační dynamiky. Světový ohlas a uznání zaznamenaly teorie o účinnosti predátorů při regulaci jejich kořisti (tzv. GTR = generation time ratio theory) či o „termálním okénku“ (thermal window), jež obě vypracoval a publikoval ve spolupráci s kolegy z PřF UK, profesorem Vojtěchem Jarošíkem, profesorem Pavlem Kindlmannem a profesorem Petrem Pyšekem. Anthony Dixon je také členem redakčního týmu časopisu vydávaného Ústavem pro životní prostředí PřF UK.

Ve svém slavnostním projevu profesor Dixon vzpomněl na všechny české kolegy, se kterými za dobu svého vědeckého života spolupracoval. Jejich společná práce započala v padesátých letech, kdy se s Anthonym Dixonem spojil Ivo Houdek, který dnes působí v Entomologickém ústavu AV ČR. Od té doby profesor Dixon několikrát navštívil republiku, i když společný intenzivní vědecký výzkum komplikovala studená válka.

Profesor Dixon s lítostí vzpomněl také na profesora Jarošíka, který letos podlehl těžké nemoci. „Měl jsem velké štěstí, že jsem v této zemi poznal tak entusiastické a schopné vědce. Získal jsem si tu nové přátele a zároveň se mohl těšit z krásné architektury a statečné a zajímavé historie této země,“ podotkl profesor Dixon a poděkoval univerzitě za poctu, kterou ho vyznamenala.

Druhým vyznamenaným se stal profesor Peter Kurmann, historik umění, který působí na švýcarské Université de Fribourg. Profesor Kurmann se věnuje dějinám umění a architektury vrcholného a pozdního středověku. Na toto téma vydal desítky studií a publikací. Řadu let velmi úzce spolupracuje s Ústavem dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK a Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty UK. Zasloužil se o vědecké propojení Univerzity Karlovy s Université de Fribourg a College de France. S oběma pracovišti Univerzity Karlovy se podílel na přípravě řady konferencí a společných projektů a publikací.

„Svého času ovládalo Svatou říši římskou pět jazyků – latina, němčina, francouzština, italština a čeština. Posledně jmenovaný jazyk – češtinu – jsem se z různých – i politických – důvodů již nestačil naučit,“ začal svůj projev profesor Kurmann vtipem, který se mu podařilo říci v češtině. Dále pak pokračoval německy. „Nedostává se mi slov, abych mohl vylíčit svůj pocit štěstí, když jsem dnes, nedaleko katedrály sv. Víta, kde katedrální gotika slavila svůj poslední triumf a v určitých směrech dosáhla absolutního vrcholu, vyznamenáván titulem honoris causa,“ usmíval se.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.