22. listopadu 2013

PhDr. Zuzana Havránková, nositelka Ceny ministra školství pro vynikající studenty a absolventy ve studijním programu v roce 2013

Studentka 5. ročníku doktorského studijního programu Ekonomické teorie, obor Ekonomie FSV UK, Institutu ekonomických studií PhDr. Zuzana Havránková patří mezi jedny z nejaktivněji publikujících doktorských studentů, což se odráží v množství článků v kvalitních a mezinárodně uznávaných časopisech.

Během posledních tří let publikovala 10 článků, které zaznamenaly celkově již více než 80 citací v databázi Google Scholar. Studentka tedy nepatří pouze mezi aktivní autory, ale i mezi takové, jejichž výzkum má mezinárodní ohlas – její práci citují například výzkumníci z USA, Japonska, Austrálie, Spojeného království, Německa, Rakouska a mnoha dalších zemí. Výsledky svého výzkumu prezentovala na předních mezinárodních konferencích např. v USA, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu a v Japonsku. Vedením seminářů k diplomovým pracím na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd předává své zkušenosti českým i zahraničním studentům.

Ve svém výzkumu se studentka zaměřuje na aplikace metod výpočtu hraniční efektivity a meta-analýzy zejména v oblastech bankovnictví, energetiky a přímých zahraničních investic. Mezi její nejlepší výsledky patří články ve velice prestižních zahraničních časopisech Journal of International Economics, World Development a Energy Economics. Její výzkum byl oceněn již na magisterském stupni čestným uznáním prezidenta České společnosti ekonomické v roce 2008 a děkanem Fakulty sociálních věd (pochvala za vynikající diplomovou práci v roce 2009). V rámci doktorského studia byl její výzkum oceněn Českou společností ekonomickou (3. místa v soutěži Mladý ekonom v letech 2010 a 2011) a Českou národní bankou (cena za nejlepší výzkumnou publikaci v roce 2012). Kromě toho také získala prestižní mezinárodní ocenění v soutěži Global Development Network (Medal on Research and Development, 1. místo v roce 2010). O tuto cenu každoročně soutěží stovky výzkumníků zabývající se rozvojovou ekonomií.

Zuzana Havránková též vedla projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy č. 89910 (analýza bankovní efektivity) a nově vede projekt 558713 (aplikace meta-analytických nástrojů na výzkum změn klimatu), přičemž se jako spoluřešitelka aktivně účastní dalšího projektu Univerzity Karlovy. V projektu Grantové agentury České republiky P402/11/0948 má studentka na starosti meta-analytickou sekci výzkumu a orientuje se na rozvíjení této metodologie v energetice, zejména ve studiu dynamiky poptávky po pohonných hmotách. V současnosti také spolupracuje s výzkumníky České národní banky na projektu B3/13 zabývajícím se empirickou analýzou parametrů pro kalibraci DSGE modelů.

V roce 2014 plánuje zahraniční stáž na Kalifornské univerzitě v Berkeley prostřednictvím evropského grantu Marie Curie 7FP IRSES s cílem rozšířit probíhající spolupráci Fakulty sociálních věd s univerzitou v Berkeley.

Studentka také spolupracuje s dalšími zahraničními univerzitami; svoje výzkumné články publikovala v řadách pracovních textů nejen na Kalifornské univerzitě, ale také na Hendrixově a Michiganské univerzitě. Každoročně se účastní celosvětového kolokvia o meta-analýze, přičemž jí bylo nabídnuto uspořádat tento významný kongres v příštích letech v Praze. Je třeba vyzdvihnout, že studentka toto všechno zvládá v posledních dvou letech na mateřské dovolené při péči o dceru; od léta je maminkou dvou dětí.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.