Petra Köpplová • foto: red. • 28. listopadu 2013

2. lékařská fakulta UK oslavila 60. výročí koncertem

Motolská 2. lékařská fakulta slavila 27. listopadu spolu s významnými hosty z řad akademické a lékařské obce 60. výročí svého ustavení. Slavnostní večer v prostorách Karolina zahájilo vystoupení Pražského kytarového kvarteta.

Své domovské fakultě u příležitosti výročí přál také rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl. „2. lékařská fakulta se v žebříčcích a průzkumech opakovaně řadí na prvních místech v České republice, je nejpopulárnější fakultou mezi zájemci o studium medicíny.“ Rektor motolské fakultě popřál, aby svoji pozici a dobrou pověst stejně jako vědecké výkony udržela i v následujících letech.

„Ještě před ukončením komunistického režimu byla na naší fakultě snaha opustit striktní orientaci na pediatrii, ale všem bylo jasné, že dětská medicína vždy bude patřit mezi naše silné stránky,“ uvedl děkan fakulty docent Ondřej Hrušák při krátké rekapitulaci historie fakulty. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy se v roce 1953 rozdělila na tři fakulty. Vznikla tak Fakulta všeobecného lékařství (1. lékařská fakulta) a dvě specializované fakulty - dětského lékařství (2. lékařská fakulta) a hygienická (3. lékařská fakulta).

Děkan Hrušák pokračoval zhodnocením svých dvou funkčních období, ve kterém vyzdvihl dosažené změny v obsahu a organizaci studia, výstavbu nové budovy a zmínil i pozitivní vývoj ve vztahu fakulty k Fakultní nemocnici v Motole. Nově zvolenému kandidátovi na funkci děkana profesoru Vladimírovi Komárkovi popřál, aby jej neopustilo nadšení, se kterým do funkce nastupuje.

Významné osobnosti fakulty a zásadní momenty z její historie ve svém vystoupení  připomněl také budoucí děkan, profesor Vladimír Komárek. Jak uvedl, na 2. lékařské fakultě strávil jako asistent a přednosta kliniky téměř 40 let. „Nevím, zda se mi podaří být tak důstojný jako profesor Koutecký a běhat tak rychle jako docent Hrušák. Nicméně udělám, co bude v mých silách, aby se naše fakulta udržela na špičce,“ uvedl v závěru projevu budoucí děkan 2. lékařské fakulty.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.