Lucie Kettnerová, Petra Köpplová • foto: red. • 12. prosince 2013

Vše o knihách, co patří pod každý stromeček

Co by mohl nadělit Ježíšek pod vánoční stromeček? Univerzitní Nakladatelství Karolinum představilo výběr publikací, který potěší nejen odborníky, ale všechny milovníky knih. Ušetřete si čas při hledání správného dárku a podívejte se na tipy Nakladatelství Karolinum a časopisu iForum.

Jan Royt Mistr třeboňského oltáře

Mistr třeboňského oltáře je jednou z nejvýznamnějších uměleckých osobností gotického malířství internacionálního stylu v evropském kontextu. Publikace nastiňuje historické události a vývoj malířství v Evropě a v Čechách v poslední třetině 14. století, nejpodstatnější část práce je pak věnována výtvarné a ikonografické analýze tvorby Mistra třeboňského oltáře a děl z jeho dílny a kruhu. Závěrečnou kapitolu tvoří detailní a kritický přehled názorů historiků umění na tvorbu tohoto středověkého umělce.Olivier Chaline Bílá hora

Monografie francouzského historika Oliviera Chalina umožňuje českému čtenáři podívat se na klíčovou událost našich dějin z jiného úhlu, než byl dosud zvyklý. Čerpá přitom nejen z badatelsky málo využitých písemných pramenů, ale i ze zdrojů méně obvyklých, jako jsou topografie bitevního pole nebo prameny ikonografické.

Překlad knihy, která již v zahraničí vzbudila zasloužený ohlas, umožňuje českému čtenáři, aby se na tuto klíčovou událost našich dějin podíval z jiného úhlu, než byl dosud zvyklý.Jan Křen  Konfliktní společenství

Kniha je přehlednou historií česko-německého vztahu od sklonku 18. století do roku 1918. Zachycuje soužití obou až překvapivě blízkých a vlastně příbuzných komunit, přičemž se nesoustředí pouze na dění v českých zemích, ale rozšiřuje svůj pohled též o vlivy rakouské a říšskoněmecké.

Kniha, v četných recenzích oceňovaná pro svou objektivitu, se stala jedním z nejúspěšnějších děl české historiografie. Protože autor byl jedním z historiků, kteří za tzv. normalizace měli zakázáno své povolání, vyšla poprvé jako disidentský samizdat, podruhé ve známém exilovém vydavatelství manželů Škvoreckých v Torontu a po listopadu 1989 v nakladatelství Academia, v Německu pak ve dvou vydáních v předním nakladatelství R. Oldenbourg Verlag v Mnichově. V současném vydání připojuje autor, jeden z prvních signatářů Charty 77 a dvacet let dělník v hydrologickém podniku, vzpomínkovou studii o obtížných okolnostech vzniku knihy na pozadí dělnického prostředí a také života v tehdejším disentu, zvláště velké diskuse o odsunu, která se zde v 80. letech vedla.

Michal Reiman, Bohuslav Litera, Karel Svoboda, Daniela Kolenovská Zrod velmoci

Kolektiv historiků z Institutu mezinárodních studií FSV UK sleduje politické dějiny SSSR v kontextu porevolučních ekonomických a sociálních změn. Odlišně od tradiční historiografie pojímá příčiny a povahu ruské revoluce a sociálního vrstvení, které z ní vzešlo. Klade důraz na nesoulad vývoje průmyslu a zemědělství a na vliv mezinárodní izolace SSSR. Nově hodnotí role Lenina, Trockého, Rykova i Stalina. Věnuje se podrobně motivům a povaze Stalinova teroru a sleduje příčiny nezdarů SSSR v prvním období války i složitost jeho vztahů se spojenci. Vítězství ve válce podle autorů etablovalo SSSR jako velmoc, nedovršená průmyslová a civilizační revoluce a enormní válečné ztráty ji však proměnily v militarizovanou soustavu, neschopnou překonat své deficity.


Miroslav Bárta, Martin Kovář a kol.Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur

Publikace představuje pohled třiatřiceti autorů – akademiků, humanitních vědců, přírodovědců a ekonomů – na aktuálně velmi živý pojem „kolaps“, a to z jak z hlediska současného (dotýká se např. bankovní krize), tak historického. Nesporným přínosem je ve všech případech aktualizovaný přístup autorů ke krizovým momentům v dějinách velkých civilizací (staroegyptské, čínské, římské ap.) nebo říší (např. britského impéria ap.). Nemenší podíl tvoří kapitoly z dějin českých zemí (zejména husitství, pobělohorské společenské klima a kromě dalších i popis rozpadu Československa), ale také pojednání týkající se přírodních katastrof (dávná zemětřesení, nedávné záplavy) či stručný, zato však originální popis nezvratných změn životního prostředí na Mostecku.


Šárka VoráčováAtlas geometrie

Kniha obsahuje soupis geometrických pojmů bohatě doplněný ilustracemi a fotografiemi. Klasické i méně známé geometrické úlohy jsou předkládány v historických souvislostech, s důrazem na spojení geometrie s technickou praxí, uměním i s grafikou. Kniha je vhodnou pomůckou do základních či středních škol, kde může sloužit jako zdroj inspirace k dalšímu studiu zajímavých partií geometrie. Podrobněji jsou popsány pojmy související se středoškolskou geometrií, je ukázán jejich význam v nejrozličnějších, mnohdy i překvapujících souvislostech.
Petr Hlaváček a kol.Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622

Povědomí o tradici pražské utrakvistické univerzity a jejím pedagogickém, vědeckém a obecně kulturním a politickém působení od 15. do 17. století je v širší veřejnosti nevelké a rovněž v akademické obci se ještě dnes můžeme setkat s jistou distancí vůči „husitství“, tj. české reformaci, jako by šlo o něco barbarského, bez vazby na evropskou a západní kulturu. Na krátkých životopisech několika vybraných osobností, spojených svým životem a dílem s pražskou Univerzitou Karlovou pozdního středověku a raného novověku, kniha ukazuje, že i tehdy byla Praha jedním z center evropského intelektuálního kvasu.Friedhelm Mennekes (uspořádal a předmluvu napsal Norbert Schmidt) – Nadšení a pochybnost: Nové umění ve starém kostele

Prvně český čtenář získává podrobný náhled do výjimečného světa umění německé kulturní metropole v Kolíně nad Rýnem v posledních více než dvaceti letech. Mennekesův projekt Stanice umění u Sv. Petra se stává místem dalekého vyzařování a to nejen v rámci Spolkové republiky, ale i do zahraničí: USA, Španělsko, Polsko, Irák, Rakousko aj. Mnohé z „mennekesovských“ metod dialogického přístupu mezi starým a novým uměním, respektive dočasné instalace současného umění do historických budov, jsou východisky a referencemi kvality pro podobné současné pokusy jak v církevní oblasti, tak v oblasti muzeologie a galerijního provozu. F. Mennekes je proto vyhledáván jako expert nejen v univerzitním světě, ale i ve světě současných galerií a muzeí.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.