Helena Zdráhalová • foto: red. • 12. prosince 2013

Sté výročí narození nestora právní vědy Viktora Knappa připomíná mezinárodní konference

Patří mezi nejvýraznější osobnosti české, respektive československé právní vědy. Jeho práce neztrácí na aktuálnosti a dosud se k ní odborníci vracejí. Příští týden by se profesor Viktor Knapp, který se celý svůj život zabýval otázkami obecné teorie práva a občanského práva, dožil sta let. Výročí narození tohoto významného vědce si jeho domovská Právnická fakulta UK společně s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR připomíná na mezinárodní konferenci. Její slavnostní zahájení se uskutečnilo ve Velké aule Karolina ve čtvrtek 12. prosince.

Památce Viktora Knappa, jenž vedle Právnické fakulty UK absolvoval také sociologii a historii na Filozofické fakultě UK, se přišla poklonit řada osobností nejen z Univerzity Karlovy, ale i z celé právnické obce. Mezi nimi byl vedle rektora UK profesora Václava Hampla a děkana Právnické fakulty UK profesora Aleše Gerlocha i ředitel Ústavu státu a práva Akademie věd ČR doktor Jan Bárta. Z vážných důvodů se ze slavnostního zahájení konference omluvil předseda Ústavního soudu doktor Pavel Rychetský, který měl na slavnosti o profesoru Knappovi také pohovořit.

Děkan Gerloch mimo jiné připomněl, že profesor Knapp byl prvním československým vědcem, který pochopil význam rodící se informatiky pro právní vědu a stal se skutečným průkopníkem v této oblasti. „Byl by rád, že si ho připomínáme prací, a ještě více, že v podobě vědecké disputace. Jednou z jeho základních vlastností byla pracovitost, další potom otevřenost k novým názorům a přístupům,“ podotkl děkan fakulty.

Rektor UK profesor Hampl vyjádřil potěšení, že se prostřednictvím této konference může blíže seznámit s osobností profesora Knappa. „Pohled na dílo významných a výrazných osobností, které na univerzitě a v jejím okolí působily, je důležitou reflexí fungování univerzity v minulosti dávné i ne tak vzdálené,“ zdůraznil profesor Hampl.

Na slavnosti pak bývalý místopředseda Ústavního soudu ČR profesor Pavel Holländer a profesorka Oľga Ovečková ze Slovenské akademie věd nastínili přínos práce Viktora Knappa pro právní vědu.

Vedle Univerzity Karlovy profesor Knapp působil také na Československé akademii věd a přednášel na řadě zahraničních univerzit, včetně pařížské Sorbonny či univerzity ve Štrasburku. Viktor Knapp je autorem řady studií a publikací, které se věnují teorii práva. Dnes již legendární je Knappovo dílo Problém nacistické právní filosofie, které publikoval v roce 1947.

Mezinárodní konference Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času, která se koná u příležitosti stého výročí narození tohoto vědce, potrvá až do soboty. Hovořit se na ní bude o profesoru Knappovi a jeho vlivu na právní filozofii, informatiku, komparatistiku a také o jeho přínosu občanskému právu.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.