Sté výročí narození nestora právní vědy Viktora Knappa připomíná mezinárodní konference

Patří mezi nejvýraznější osobnosti české, respektive československé právní vědy. Jeho práce neztrácí na aktuálnosti a dosud se k ní odborníci vracejí. Příští týden by se profesor Viktor Knapp, který se celý svůj život zabýval otázkami obecné teorie práva a občanského práva, dožil sta let. Výročí narození tohoto významného vědce si jeho domovská Právnická fakulta UK společně s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR připomíná na mezinárodní konferenci. Její slavnostní zahájení se uskutečnilo ve Velké aule Karolina ve čtvrtek 12. prosince.

Památce Viktora Knappa, jenž vedle Právnické fakulty UK absolvoval také sociologii a historii na Filozofické fakultě UK, se přišla poklonit řada osobností nejen z Univerzity Karlovy, ale i z celé právnické obce. Mezi nimi byl vedle rektora UK profesora Václava Hampla a děkana Právnické fakulty UK profesora Aleše Gerlocha i ředitel Ústavu státu a práva Akademie věd ČR doktor Jan Bárta. Z vážných důvodů se ze slavnostního zahájení konference omluvil předseda Ústavního soudu doktor Pavel Rychetský, který měl na slavnosti o profesoru Knappovi také pohovořit.

Děkan Gerloch mimo jiné připomněl, že profesor Knapp byl prvním československým vědcem, který pochopil význam rodící se informatiky pro právní vědu a stal se skutečným průkopníkem v této oblasti. „Byl by rád, že si ho připomínáme prací, a ještě více, že v podobě vědecké disputace. Jednou z jeho základních vlastností byla pracovitost, další potom otevřenost k novým názorům a přístupům,“ podotkl děkan fakulty.

Rektor UK profesor Hampl vyjádřil potěšení, že se prostřednictvím této konference může blíže seznámit s osobností profesora Knappa. „Pohled na dílo významných a výrazných osobností, které na univerzitě a v jejím okolí působily, je důležitou reflexí fungování univerzity v minulosti dávné i ne tak vzdálené,“ zdůraznil profesor Hampl.

Na slavnosti pak bývalý místopředseda Ústavního soudu ČR profesor Pavel Holländer a profesorka Oľga Ovečková ze Slovenské akademie věd nastínili přínos práce Viktora Knappa pro právní vědu.

Vedle Univerzity Karlovy profesor Knapp působil také na Československé akademii věd a přednášel na řadě zahraničních univerzit, včetně pařížské Sorbonny či univerzity ve Štrasburku. Viktor Knapp je autorem řady studií a publikací, které se věnují teorii práva. Dnes již legendární je Knappovo dílo Problém nacistické právní filosofie, které publikoval v roce 1947.

Mezinárodní konference Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času, která se koná u příležitosti stého výročí narození tohoto vědce, potrvá až do soboty. Hovořit se na ní bude o profesoru Knappovi a jeho vlivu na právní filozofii, informatiku, komparatistiku a také o jeho přínosu občanskému právu.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.