prof. Václav Hampl, rektor UK • foto: red. • 13. prosince 2013

Neudělení akreditace egyptologii považuji za nepochopitelné, prohlásil rektor UK

Prohlášení rektora UK prof. Václava Hampla k neudělení akreditace pro magisterské studium egyptologie na FF UK:

Informaci o neudělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu egyptologie považuji za nepochopitelnou. Výsledky egyptologie na Filozofické fakultě UK i kvalita studia na tomto oboru jsou všeobecně uznávané a mají ve vědecké komunitě vysoký mezinárodní respekt. Jde o jeden z nejkvalitnějších a nejprestižnějších oborů v České republice.

Univerzita Karlova proto využije všech zákonných prostředků, aby akreditace tomuto velmi ceněnému oboru byla udělena.

Zdůvodnění stanoviska akreditační komise přijatého na zasedání, jež se konalo 25.–27. listopadu v Litomyšli:

Struktura studia ani v upravené žádosti neposkytuje komplexní vzdělanost v  tak náročné specializaci, jakou je obor egyptologie, bez příslušné přípravy na bakalářském stupni. Předměty jsou tematicky značně rozptýlené, chybí však dovednosti podstatné pro uplatnění v oboru (teorie a metodologie terénního výzkumu, dokumentace). Vyjádření vysoké školy výslovně uvádí, že v některých předmětech mají studenti získat „základní vědomosti“, což nemůže být náplní magisterského studia. Příklady uplatnění absolventa neodpovídají obsahu studia (diplomacie).


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.