Petra Köpplová • foto: red. • 20. prosince 2013

Autorky excelentních studentských vědeckých prací převzaly Bolzanovu cenu

Výzkum řas v antarktické oblasti, poznatky o obsedantně-kompulzivní poruše a český slovosled – taková jsou témata prací, oceněných nejprestižnější univerzitní cenou pro studenty. Bolzanovu cenu převzaly 19. prosince přírodovědkyně Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D., lékařka PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., a lingvistka PhDr. Kateřina Rysová, Ph.D.

„Největší radostí vysokoškolských učitelů je, když vidí v prostředí univerzity vyrůstat úžasné vědecké osobnosti s výsledky, nadáním a velkou pílí. Pro nás jste radostí a doufám, že jsme udělali radost i my vám. Přeji všechno dobré do vašeho dalšího působení,“ popřál oceněným vědkyním rektor UK profesor Václav Hampl na zasedání Vědecké rady UK. Jak dodal, udílení cen si Vědecká rada nadělila jako malý dárek k Vánocům.

Vyvrátit všeobecně uznávanou teorii, že rozsivková flóra se v antarktické oblasti skládá z převážně kosmopolitních druhů, se podařilo Kateřině Kopalové analýzou vzorků z jezer, potoků, mokřadů a mechů, které pocházely z ostrovů Livingston a Jamese Rosse. Autorka práce o rozsivkách (Bacillariophyta), jedné z nejrozmanitějších skupin řas v antarktické oblasti, si povzdychla, že přestože se jedná o tak důležitou skupinu, její diverzitě, ekologii a biogeografii v oblasti maritimní Antarktidy bylo věnováno jen málo pozornosti.

Jana Kopřivová se zabývá obsedantně-kompulzivní poruchou, rozšířeným psychickým onemocněním, jehož úspěšnou léčbu nedokáže ani moderní lékařská péče zaručit všem pacientům. Výsledky publikované práce potvrzují, že napomohou vylepšit nejnovější terapeutické postupy jako je hluboká mozková stimulace či stimulace neuronů mozkové kůry principem magnetické indukce.

Narodit se v Praze v roce 1950, nebo narodit se v roce 1950 v Praze? Popisu českého slovosledu a sledování faktorů, které slovosled ovlivňují, se ve svém výzkumu věnuje Kateřina Rysová. Její výsledky, ověřené v Pražském závislostním korpusu, ukazují, že v českém povrchovém slovosledu lze alespoň v některých případech vysledovat určité obecnější tendence k jednomu ze dvou možných slovosledných pořadí.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.