Petra Kopplova • foto: red. • 15. ledna 2014

Přední světový ekonom profesor Ashenfelter převzal čestný doktorát

Profesor Orley Clark Ashenfelter z americké Princeton University dnes převzal ve Velké aule Karolina čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa filozofických věd. Titul mu byl udělen za jeho mimořádné celoživotní dílo v oblasti ekonomie a za významný přínos k rozvoji bádání na Univerzitě Karlově.

„Je fantastické, že tu je a jsem velmi rád, že mohu být svědkem takové události,“ uvedl pro iForum guvernér České národní banky Miroslav Singer, který se s profesorem Orley Clarkem Ashenfelterem zná od devadesátého roku.  „Lidi si u nás neuvědomují, jak velký ekonom je. V angličtině pro to existuje výraz „towering“. Po dlouhou dobu dělal šéfeditora nejvýznamnějšího profesního časopisu a sám profesi dramaticky posunul směrem k praktickým problémům a životu, “ ohodnotil osobnost nového čestného doktora Singer, který působil v CERGE-EI

„Potěšilo mě, že další z předních ekonomů se objevil mezi těmi, kteří byli poctěni čestným doktorátem Univerzity Karlovy. Je to významná postava Princetonské univerzity a je dobře, že se nám daří vtahovat do střední Evropy významné celosvětové hráč,“ uvedl po ceremonii pro univerzitní magazín prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.

Profesor Ashenfelter patří mezi přední světové ekonomy a je považován za původce metody „přirozeného experimentu“ použité pro odhalení kauzality ekonomických vztahů. Ve svém bádání se zaměřil na kreativní postupy získávání nových dat a využívání již existujících souborů. Podstata jeho inovativního postupu je v současnosti využívána i v ostatních společenských vědách. Základním cílem jeho postupu byla jednoduchost a spolehlivost metody. Jeho přínos k moderní ekonomii a společenským vědám spočívá v důvtipném postupu formulování a testování ekonomických hypotéz, kreativitě sběru a využití individuálních dat.

Ve funkci ředitele odboru hodnocení programů na Ministerstvu práce USA položil základy oblasti kvantitativního hodnocení dopadů sociálních programů. Jeho zásadní příspěvky k ekonomickému hodnocení úspěšnosti vládních rekvalifikačních programů vedly k systematickému výzkumu a vývoji rigorózních metod pro kvantitativní hodnocení dalších, nejen vládních, sociálních programů.

Profesor Ashenfelter je editorem nebo spolu editorem více než 10 knih a více než stovky článků v prestižních vědeckých časopisech a kapitol v knihách. Během své kariéry byl editorem řady odborných časopisů. Nejvýznamnější z tohoto hlediska je jeho (historicky nejdelší) šestnáctileté působeni v pozici editora nejvýznamnějšího ekonomického časopisu na světě American Economic Review. V současné době je spolu editorem časopisu American Law and Economics Review, jehož je současně spoluzakladatelem.

Během devadesátých let se profesor Ashenfelter zapojil do procesu obnovy doktorského vzdělávání v ekonomii v České republice. Působí v nadaci CERGE-EI Foundation, která se zaměřuje na získávání podpory pro doktorský program uskutečňovaný ve spolupráci Fakulty sociálních věd UK, CERGE UK a Národohospodářského ústavu AV ČR. Dlouhá léta byl členem mezinárodního Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI, jehož cílem je dbát na kvalitu výuky a ekonomického výzkumu CERGE UK a též identifikovat prioritní oblasti výzkumu ve vazbě na světový pokrok v oblasti ekonomie. V rámci svých pravidelných návštěv v Praze se dlouhodobě věnoval i konzultacím se studenty, diskusím s akademickými pracovníky a věnoval se i podpoře knihovny CERGE-EI, která slouží ve velkém rozsahu i čtenářům z FSV UK a dalších částí UK.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.