Přední světový ekonom profesor Ashenfelter převzal čestný doktorát

Profesor Orley Clark Ashenfelter z americké Princeton University dnes převzal ve Velké aule Karolina čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa filozofických věd. Titul mu byl udělen za jeho mimořádné celoživotní dílo v oblasti ekonomie a za významný přínos k rozvoji bádání na Univerzitě Karlově.

„Je fantastické, že tu je a jsem velmi rád, že mohu být svědkem takové události,“ uvedl pro iForum guvernér České národní banky Miroslav Singer, který se s profesorem Orley Clarkem Ashenfelterem zná od devadesátého roku.  „Lidi si u nás neuvědomují, jak velký ekonom je. V angličtině pro to existuje výraz „towering“. Po dlouhou dobu dělal šéfeditora nejvýznamnějšího profesního časopisu a sám profesi dramaticky posunul směrem k praktickým problémům a životu, “ ohodnotil osobnost nového čestného doktora Singer, který působil v CERGE-EI

„Potěšilo mě, že další z předních ekonomů se objevil mezi těmi, kteří byli poctěni čestným doktorátem Univerzity Karlovy. Je to významná postava Princetonské univerzity a je dobře, že se nám daří vtahovat do střední Evropy významné celosvětové hráč,“ uvedl po ceremonii pro univerzitní magazín prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.

Profesor Ashenfelter patří mezi přední světové ekonomy a je považován za původce metody „přirozeného experimentu“ použité pro odhalení kauzality ekonomických vztahů. Ve svém bádání se zaměřil na kreativní postupy získávání nových dat a využívání již existujících souborů. Podstata jeho inovativního postupu je v současnosti využívána i v ostatních společenských vědách. Základním cílem jeho postupu byla jednoduchost a spolehlivost metody. Jeho přínos k moderní ekonomii a společenským vědám spočívá v důvtipném postupu formulování a testování ekonomických hypotéz, kreativitě sběru a využití individuálních dat.

Ve funkci ředitele odboru hodnocení programů na Ministerstvu práce USA položil základy oblasti kvantitativního hodnocení dopadů sociálních programů. Jeho zásadní příspěvky k ekonomickému hodnocení úspěšnosti vládních rekvalifikačních programů vedly k systematickému výzkumu a vývoji rigorózních metod pro kvantitativní hodnocení dalších, nejen vládních, sociálních programů.

Profesor Ashenfelter je editorem nebo spolu editorem více než 10 knih a více než stovky článků v prestižních vědeckých časopisech a kapitol v knihách. Během své kariéry byl editorem řady odborných časopisů. Nejvýznamnější z tohoto hlediska je jeho (historicky nejdelší) šestnáctileté působeni v pozici editora nejvýznamnějšího ekonomického časopisu na světě American Economic Review. V současné době je spolu editorem časopisu American Law and Economics Review, jehož je současně spoluzakladatelem.

Během devadesátých let se profesor Ashenfelter zapojil do procesu obnovy doktorského vzdělávání v ekonomii v České republice. Působí v nadaci CERGE-EI Foundation, která se zaměřuje na získávání podpory pro doktorský program uskutečňovaný ve spolupráci Fakulty sociálních věd UK, CERGE UK a Národohospodářského ústavu AV ČR. Dlouhá léta byl členem mezinárodního Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI, jehož cílem je dbát na kvalitu výuky a ekonomického výzkumu CERGE UK a též identifikovat prioritní oblasti výzkumu ve vazbě na světový pokrok v oblasti ekonomie. V rámci svých pravidelných návštěv v Praze se dlouhodobě věnoval i konzultacím se studenty, diskusím s akademickými pracovníky a věnoval se i podpoře knihovny CERGE-EI, která slouží ve velkém rozsahu i čtenářům z FSV UK a dalších částí UK.Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.