Petra Köpplová • foto: red. • 20. ledna 2014

Rektor jmenoval nové děkanky a děkany téměř na polovině fakult UK

Rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl dnes jmenoval do funkce nové děkany osmi fakult Univerzity Karlovy. Do čtyřletého funkčního období nastupuje pět z osmi děkanů poprvé a tři obhájili druhé volební období. Nově jmenovaní děkani se ujmou úřadu 1. února 2014.

Volba děkanů probíhala na Právnické fakultě, 2. lékařské fakultě, 3. lékařské fakultě, Lékařské fakultě v Plzni, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, Filozofické fakultě, Fakultě sociálních věd a Fakultě tělesné výchovy a sportu.

Zleva: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.,  doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD., doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.,  doc. Mirjam Friedová, Ph.D.,  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.,  prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Zleva: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD., doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., doc. Mirjam Friedová, Ph.D., PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Děkan Právnické fakulty UK prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Děkan Právnické fakulty UK prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Právnická fakulta

Děkanem Právnické fakulty byl jmenován prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. Absolvent Právnické fakulty UK je docentem českých a československých právních dějin a profesorem pro obor právní vědy. Do úřadu přichází z funkce proděkana Právnické fakulty UK.Děkan 2. LF UK prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Děkan 2. LF UK prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.


2. lékařská fakulta

Novým děkanem 2. lékařské fakulty UK byl jmenován prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Absolvent 2. lékařské fakulty UK byl v roce 2009 jmenován profesorem Univerzity Karlovy pro obor neurologie. Od roku 1991 působí jako přednosta kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol.Děkan 3. LF UK prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Děkan 3. LF UK prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

3. lékařská fakulta

Do funkce děkana 3. lékařské fakulty UK byl opět jmenován prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Ve své praxi se specializuje na metabolismus, diabetes a klinickou výživu. Od roku 1990 je přednostou II. interní kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Od roku 2010 působil jako děkan 3. lékařské fakulty UK.


Děkan LF v Plzni prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Děkan LF v Plzni prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

Děkanem Lékařské fakulty UK v Plzni byl jmenován prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. Absolvent Lékařské fakulty v Plzni a současný děkan působí jako přednosta kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice Plzeň. V roce 2013 byl jmenován profesorem pro obor radiologie.


Děkan Farmaceutické fakulty doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD.

Děkan Farmaceutické fakulty doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

V čele královéhradecké Farmaceutické fakulty stane dosavadní proděkan pro vědeckou činnost doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD. Vedoucí výzkumné skupiny molekulární a buněčné toxikologie se zabývá kardiovaskulární farmakologií, toxikologií a molekulární biologií.


Děkanka Filozofické fakulty doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Děkanka Filozofické fakulty doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Filozofická fakulta

Do čela Filozofické fakulty byla poprvé od 14. století jmenována žena. Ředitelka Ústavu obecné lingvistiky doc. Mirjam Friedová, Ph.D., od roku 1982 žila v USA. Působila na University of California, Berkeley, University of Oregon a Princeton University. Docenturu v oboru obecná lingvistika získala na University of Helsinki. V roce 2011 byla jmenována ředitelkou Ústavu obecné lingvistiky FF UK.Děkan FSV PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Děkan FSV PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Fakulta sociálních věd

Děkanem Fakulty sociálních věd pro funkční období 2014–2018 se stal PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. Vědecký pracovník Centra pro mediální studia (CEMES) UK FSV a specialista na roli médií v totalitní společnosti se zaměřením na dějiny českého tisku druhé poloviny 20. století bude vykonávat své druhé volební období.


Děkanka FTVS doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

Děkanka FTVS doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Do funkce děkanky FTVS UK byla jmenována doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. Vedoucí katedry fyziologie a biochemie působí od roku 2010 jako předsedkyně fakultního akademického senátu. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na problematiku kardiorespiračních změn a strukturálních změn svalové tkáně.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.