Silvie Mitlenerová (FF UK) • foto: FF UK • 21. ledna 2014

Evropská identita není nic pofiderního. Zkoumá ji Collegium Europaeum

„Collegium Europaeum je otevřeným společenstvím badatelů a badatelek z Univerzity Karlovy a AV ČR,“ říká PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., zakladatel a koordinátor výzkumné skupiny Collegium Europaeum. V loňském roce Collegium představilo veřejnosti novou knihu Vytěsněná elita, letos má v plánu začít vydávat odborný časopis Vertigo.

PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., založil v roce 2008 Collegium Europaeum, společný badatelský projekt Filozofické fakulty UK a Filosofického ústavu AV ČR, který vede jako koordinátor

PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., založil v roce 2008 Collegium Europaeum, společný badatelský projekt Filozofické fakulty UK a Filosofického ústavu AV ČR, který vede jako koordinátor

Mohl byste Collegium Europaeum stručně představit?

Collegium Europaeum vzniklo v roce 2008 jako společný badatelský projekt Filozofické fakulty UK a Filosofického ústavu AV ČR. V té době jsem se vracel z podobného „zařízení“ v Lipsku, z Centra pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy. A chtěl jsem se i v Praze zabývat tím, co mnozí považují za poněkud pofiderní: evropskou identitou. Collegium programově překračuje hranice akademické obce, spolupracovali jsme například s Rakouským kulturním fórem, Úřadem vlády ČR nebo Knihovnou Václava Havla.

Jak se člověk může stát členem Collegia?

Collegium je otevřeným společenstvím badatelů a badatelek z Univerzity Karlovy a AV ČR. Momentálně jej tvoří čtyři vědečtí pracovníci, dva doktorandi jako asistenti a řada volně spolupracujících kolegů.

Navíc každoročně pořádáme experimentální seminář Collegia Europaea pro doktorandy FF UK napříč ústavy a obory. Přednášejí v něm filozofové, historici, sociologové i politologové a je o něj velký zájem.

Věnujete se též publikační činnosti?

Ano, vydáváme dvě ediční řady: Europeana Pragensia je zaměřena na evropské intelektuální dějiny, v angličtině je pravidelně publikována řada o české reformaci nazvaná The Bohemian Reformation and Religious Practice. Některé naše knihy vycházejí i „mimo řady“, ať už to byl Intelektuál ve veřejném prostoru, Vytěsněná elita, kniha o zapomínaných židovských učencích z Německé univerzity v Praze, nebo Kacířská univerzita, mapující dějiny univerzity v časech české reformace. Nyní připravujeme knihu České vize Evropy, která vyjde letos u příležitosti desátého výročí členství České republiky v Evropské unii.

Nakladatelství Hartung Gorre v Kostnici vydalo koncem října 2013 německou verzi knihy Vytěsněná elita (2012), jejímiž autory jsou Petr Hlaváček a Dušan Radovanovič z Collegia Europaea FF UK & FLÚ AV ČR. Publikace Verdrängte Elite. Aus dem Gedächtnis verbannte Gelehrte der Deutschen Universität in Prag, kterou přeložil Pavel Chabr, připomíná tragické osudy židovských učenců z pražské Německé univerzity v době 2. světové války.

Nakladatelství Hartung Gorre v Kostnici vydalo koncem října 2013 německou verzi knihy Vytěsněná elita (2012), jejímiž autory jsou Petr Hlaváček a Dušan Radovanovič z Collegia Europaea FF UK & FLÚ AV ČR. Publikace Verdrängte Elite. Aus dem Gedächtnis verbannte Gelehrte der Deutschen Universität in Prag, kterou přeložil Pavel Chabr, připomíná tragické osudy židovských učenců z pražské Německé univerzity v době 2. světové války.

Zmínil jste publikaci Vytěsněná elita. Čím je podle vás výjimečná?

Kniha vyšla česky už v lednu 2013. Jenže během slavnostní prezentace v Židovském muzeu mě oslovil bývalý československý exulant v Basileji Pavel Chabr s myšlenkou, že by měla být publikována i v němčině. A hned oslovil svého přítele Erharda R. Wiehna, emeritního profesora kostnické univerzity, který má blízko k českému prostředí. Jako sociolog a historik k nám jezdil od 60. let a osobně se jej dotkla československá tragédie ze srpna 1968.

Pavel Chabr knihu v průběhu několika měsíců přeložil a v listopadu vyšla v nakladatelství Hartung-Gorre pod názvem Verdrängte Elite v edici Shoáh & Judaica / Jewish Studies. Teď je tudíž k dispozici i německým čtenářům.

Spatřujete v jejím vydání v němčině i symbolický význam?

Určitě. Přece jen se týká zapomínaných osobností německého jazyka, především židovského původu, a zároveň i dnes pozapomenuté Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, respektive její německé části. Německá univerzita svého času představovala zvláštní intelektuální niku v kulturně pestrém pražském prostředí.

Co vás v pracovním rozvrhu čeká letos?

Právě teď připravujeme založení nového časopisu. Bude se jmenovat Vertigo – jako ta písnička od U2 či Hitchcockův film – s podtitulem Revue pro evropskou debatu. V latině znamená „vertigo“ závrať nebo také zvrat. I my u nás občas trpíme jakousi závratí z evropských témat. Vertigo by se mohl stát dialogickým mostem mezi akademickou obcí, zainteresovanou veřejností a třeba i politickou elitou. Rok 2014 bude každopádně opravdu dobrodružný.


PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., je historik, filozof a editor, též příležitostný bloger. Studoval na FF UK v Praze a ve švýcarském Bernu. Mimo jiné působil v Centru pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy v Lipsku (2001–2007), v roce 2008 založil Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, které vede jako koordinátor. Pravidelně přednáší např. v Německu, Francii a Polsku, od r. 2012 je členem vědecké rady projektu Marginalité, économie et christianisme v Paříži.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.