Petra Köpplová • foto: red. • 22. ledna 2014

Prezident Zeman jmenoval profesora Tomáše Zimu rektorem UK

Profesor Tomáš Zima převzal 21. ledna spolu s dalšími nově zvolenými rektory veřejných vysokých škol jmenovací dekrety z rukou prezidenta ČR Miloše Zemana. Jmenování na Pražském hradě se za univerzitu zúčastnili také stávající rektor UK profesor Václav Hampl a předseda Akademického senátu UK profesor Jan Hála.

Prezident uvedl, že si před jmenováním velmi pečlivě prostudoval podklady o jednotlivých rektorech, včetně zápisů o způsobu volby. „S úctou a obdivem jsem ocenil vaši odbornou způsobilost vyjádřenou publikační činností a mimo jiné i citačním indexem, mimo autocitací, které jsou spíše vlastností grafomanů,“ řekl prezident Zeman a popřál rektorům hodně štěstí při skloubení manažerské a odborné činnosti.

Za rektory veřejných vysokých škol, jejichž mandát končí koncem ledna, promluvil stávající rektor UK profesor Václav Hampl. Ve svém proslovu mimo jiné připomněl dva významné lednové dny pro české vysoké školství – 18. leden jako den vzniku nejstaršího technického učení v Evropě, Českého vysokého učení technického, a 26. leden jako den vydání buly povolující vznik vysokého učení v Praze, který někteří historici chápou jako klíčové datum pro vznik vysokého školství v českých zemích. „Nám končícím rektorům příliš nepřísluší hodnotit naše působení, to v tomto kontextu přísluší dějinám,“ řekl rektor UK Václav Hampl a současně vyjádřil naději, že při zpětném pohledu jednou historie zhodnotí působení jako kladné.

Jménem všech nově jmenovaných rektorů pronesl na Pražském hradě děkovnou řeč nastupující rektor UK profesor Tomáš Zima. Uvedl, že rektoři si uvědomují odpovědnost své funkce nejen vůči akademickým obcím, ale i vůči celé společnosti, protože vysoké školy patří k institucím, které svým konáním ovlivňují dějiny v našem státě. „Naší snahou bude navazovat na vše dobré, co na našich školách bylo vykonáno, od rozvíjení moderních trendů vzdělávání studentů přes přenos informací do společnosti, vytváření nových excelentních výzkumných center až po ovlivňování společenského dění, protože vysoké školy tradičně patří k místům svobodné, odborné a otevřené diskuse,“ uvedl rektor Zima.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.