Helena Zdráhalová, 17. března 2014

Výzkumné centrum na Právnické fakultě UK má v hledáčku lidská práva

Podnítit vědeckou diskuzi o metodách výzkumu lidských práv. To je jedním z hlavních úkolů Výzkumného centra pro lidská práva, které působí při Právnické fakultě UK. Projekt se zrodil před dvěma roky, za tu dobu centrum uspořádalo řadu seminářů a workshopů a jeho členové publikovali desítky odborných článků. Na fakultě začal vycházet také speciální Bulletin pro lidská práva a vznikla ediční řada Studie z lidských práv.

Výzkumné centrum se soustředí na problematiku lidských práv (ilustrační foto)

Výzkumné centrum se soustředí na problematiku lidských práv (ilustrační foto)

Výzkumné centrum pro lidská práva, které vzniklo v rámci projeku podpory univerzitních výzkumných center (UNCE), tak rozšiřuje činnost jednotlivých kateder a ústavů, které na Právnické fakultě UK působí. Na jeho práci se podílejí odborníci, již se věnují jednak teorii práva a vedle toho problematice mezinárodního, ústavního, občanského, pracovního a zdravotnického práva či práva životního prostředí.

„V posledních dvou letech jsme zorganizovali několik seminářů. První z nich se zabýval obecnými problémy, pojmy a teorií lidských práv. Další seminář se věnoval tematice omezování lidských práv a práva na spravedlivý proces. Poté přišla na řadu tzv. nová lidská práva a mezinárodní aspekty ochrany lidských práv. Zatím poslední seminář, který se konal v listopadu loňského roku, se zaměřil na antidiskriminační právo a na některé související aspekty lidských práv,“ vysvětlil hlavní řešitel projektu, koordinátor centra a také odborník na mezinárodní právo profesor Pavel Šturma.

Na konci loňského roku navíc centrum uspořádalo konferenci, jež se zaměřila na téma tzv. nepravých uprchlíků, tedy na problematiku migrace lidí, kteří sice nemají oficiálně statut uprchlíků, přitom jsou však v podobné situaci a jejich práva jsou tak ohrožena.

Kratší články a zajímavou judikaturu tým centra zveřejňuje mimo jiné v bulletinu, který vydává několikrát ročně. Výsledky své výzkumné práce publikuje v časopisech a v rámci Právnické fakulty UK také v nové ediční řadě nazvané Studie z lidských práv. V současné době je v tisku pátý svazek řady věnující se některým otázkám mezinárodněprávní ochrany lidských práv.

Pro letošní rok tým připravuje semináře a workshopy, které se zaměří především na otázky azylového práva, skupinová lidská práva a sociální aspekty lidských práv. Chystá se i konference o problematice mezinárodního humanitárního práva a o ochraně práv osob v ozbrojených konfliktech. Centrum plánuje uspořádat i přednášky zahraničních odborníků.
O vědě a vědcích

Univerzita Karlova se dlouhodobě profiluje jako research university. Své výzkumné úspěchy představuje širší veřejnosti prostřednictvím série dokumentů o vybraných vědeckých pracovištích.

Pokračování


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.