Lucie Kettnerová • foto: red. • 10. dubna 2014

Konference psychologů poukáže na nutnost všestranného rozvoje žáků

Již sedmý ročník konference Škola jako místo setkávání 2014, kterou tradičně v jarním čase pořádá katedra psychologie Filozofické fakulty UK, se uskuteční v pátek 11. dubna. Letošní podtitul konference zní Myslím a cítím, tedy jsem a jeho záměrem je poukázat na nutnost všestranného rozvoje žáků ve školním prostředí.

V letošním roce byla překonána magická hranice dvou stovek přihlášených účastníků a společně s nárůstem zájmu o konferenci mezi posluchači narostl i počet přednášejících, což vedlo k novince letošní konference – zařazení čtvrté odpolední sekce (ilustrační foto)

V letošním roce byla překonána magická hranice dvou stovek přihlášených účastníků a společně s nárůstem zájmu o konferenci mezi posluchači narostl i počet přednášejících, což vedlo k novince letošní konference – zařazení čtvrté odpolední sekce (ilustrační foto)

„Je třeba nezaměňovat pouhé memorování s učením. Žáci naopak potřebují pro svůj rozvoj přemýšlet a při učení využívat všechny poznávací procesy, o nichž hovoří kognitivní psychologie. Neméně důležitý je však také socioemocionální rozvoj v prostředí školy, neboť pouze kombinací obou těchto složek můžeme u žáků docílit radosti z poznávání a motivovat je k učení a školní práci,“ vysvětluje zaměření konference její organizátorka PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Odborné setkání je tradičně určeno učitelům všech stupňů škol stejně jako pracovníkům školských poradenských zařízení, školních poradenských pracovišť, dalších státních školských zařízení i nestátních neziskových organizací, jež se zabývají školní problematikou. V letošním roce byla překonána magická hranice dvou stovek přihlášených účastníků a společně s nárůstem zájmu o konferenci mezi posluchači narostl i počet přednášejících, což vedlo k novince letošní konference – zařazení čtvrté odpolední sekce.

Program je koncipován tak, že dopoledne se všichni účastníci setkají při přednáškách v plénu, odpoledne si mohou vybírat mezi sekcemi mateřské školy a 1. stupeň základních škol, 2. stupeň základních škol a střední školy, sekcí Myslím a cítím, tedy jsem a novou sekcí nazvanou Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Organizátoři se již od prvního ročníku snaží navodit na konferenci maximálně přátelskou atmosféru a dodržet hlavní ideu konference, tedy „pojďme si ukázat, co vše se ve školství daří, co se dá zvládnout, co děláme a umíme, pojďme společně sdílet své zkušenosti, vzájemně se obohacovat a podpořit“.

„Dokladem kvality celé akce je nejen narůstající počet zájemců, ale také stále se rozrůstající skupina příznivců konference, kteří se na ni opakovaně vrací. Jsou mezi nimi i účastníci, kteří nevynechali jediný ročník. Zároveň máme informace o tom, že díky konferenci došlo k navázání mnohých přátelských pracovních vztahů napříč školskými institucemi v celé republice,“ říká doktorka Krejčová.

Program konference
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.