Lucie Kettnerová • foto: ÚKAR FF UK • 17. dubna 2014

Palác Kinských je opět zpřístupněn. Nechybí ani exponáty archeologů z FF UK

Dnes v 15 hodin otevírá Národní galerie svůj palác Kinských, který návštěvníkům opět zpřístupní dvě expozice s názvem Umění Asie a Umění starověku. Celkem dvacet předmětů z období antiky na výstavu zapůjčil Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty UK.

Červenofigurová amfora panathénajského typu: nahý mladík s ratolestí před oltářem, jižní Itálie, 3. čtvrtina 4. století př. n. l.

Červenofigurová amfora panathénajského typu: nahý mladík s ratolestí před oltářem, jižní Itálie, 3. čtvrtina 4. století př. n. l.
První patro paláce Kinských je věnováno expozici Umění Asie, která se do centra Prahy přestěhovala ze zámku Zbraslav. Návštěvníci zde mohou obdivovat nejvýznamnější umělecké soubory archaického čínského umění, buddhistického sochařství, tibetské votivní obrazy zvané thankgy, islámskou keramiku a umění kovu, japonské dřevořezy a ilustrované knihy a starou i moderní čínskou malbu.

Kolekce Umění starověku se rozprostírá o patro výš a právě zde najdete, vedle exponátů ze sbírek Národní galerie a Národního muzea, předměty zapůjčené Ústavem pro klasickou archeologii Folozofické fakulty UK. Jedná se především o mykénské číše ze 14. století př. n. l., amfory geometrického období z 8. století př. n. l., klasické červenofigurové vázy z jihoitalských dílen a několik terakotových architektonických článků a figurek. „Návštěvníci nové expozice by rozhodně neměli přehlédnout ani cennou ataši bronzového kotle v podobě hlavy bájného gryfa, která byla vyrobena na ostrově Samu v 7. století př. n. l.,“ doporučuje spoluautorka výstavy doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.

Plastická ataše bronzového kotle v podobě hlavy gryfa, 7. stol. př. n. l.

Plastická ataše bronzového kotle v podobě hlavy gryfa, 7. stol. př. n. l.
Podle prof. Víta Vlnase, pověřeného vedením Národní galerie a dalšího ze spoluautorů, odvedli kurátoři Národního muzea a Národní galerie ve spolupráci s kolegy z Univerzity Karlovy mimořádný kus odborné práce, aby ukázali návštěvníkům největší poklady starověkého umění z českých sbírek. „Je obdivuhodné, jakým bohatstvím se v tomto ohledu může vykázat naše země, která ležela na periférii antického světa, nikdy nepatřila k evropským velmocím a jen zřídka byla schopná organizovat velké archeologické expozice.“

Obě expozice v paláci Kinských již tradičně doprovází pestrá nabídka lektorských programů, na kterých se podílí všechny partnerské instituce. Návštěvníci se mohou věnovat vlastní výtvarné činnosti či studiu v ateliéru, v zázemí je pamatováno na rodiny s dětmi.

Pro zájemce  Národní galerie v Praze na svých webových stránkách www.ngprague.cz  zpřístupnila  texty, mapy a časové osy, které doplňují vlastní expozici a pomohou připomenout podstatné události a momenty ve vývoji tak kulturně bohatého a geograficky rozsáhlého území. 

Adresa:

Palác Kinských

Staroměstské nám. 12, 10 15 Praha 1


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.