Jana Francová (1. LF); red. • 7. května 2014

Univerzitě k narozeninám zazněla monumentální Orffova kantáta

Významné 666. narozeniny Univerzity Karlovy se rozhodly 1. lékařská fakulta s Pedagogickou fakultou oslavit hned dvojím provedením scénické kantáty Carmina Burana. Dva večery po sobě se tak Velká aula Karolina zaplnila sto šedesáti zpěváky a instrumentalisty Piccolo coro & Piccola orchestra a Smíšeného pěveckého sboru a komorního orchestru PedF UK Collegium paedagogicum.

Zajdete-li dnes do kavárny či hospůdky poblíž některé z fakult, určitě uslyšíte studenty komentovat poměry na škole, kritizovat politiku, rozebírat svůj milostný a společenský život nebo prostě filozofovat nad věcmi v životě více nebo méně podstatnými. Zdá se, že v tom se studenti za posledních tisíc let příliš nezměnili.

Velmi podobně totiž život pojímali potulní studenti z různých koutů Evropy 11.–13. století, jejichž básně a popěvky se dochovaly v rukopisu Carmina Burana nalezeném roku 1803 v benediktinském klášteře v Benediktbeuern, malé vesnici na úpatí bavorských Alp ležící jižně od Mnichova.

Dva tucty těchto náboženských, satirických, moralistických, milostných i obyčejných pijáckých (dnes bychom řekli hospodských) kousků zhudebnil v roce 1937 německý skladatel a pedagog Carl Orff ve své strhující scénické kantátě Carmina Burana. Ta se v průběhu let stala jedním z nejpopulárnějších, nejvíce oceňovaných a nejčastěji interpretovaných monumentálních vokálně instrumentálních děl 20. století.

A právě tímto velkolepým dílem se rozhodly oslavit 666. narozeniny Univerzity Karlovy hned dvě z jejích fakult. U příležitosti dubnových oslav založení naší alma mater spojily své síly 1. lékařská fakulta s Pedagogickou fakultou a ve dnech 28. a 29. dubna uspořádaly dvojí provedení kantáty Carmina Burana.

Dva večery po sobě se Velká aula Karolina do posledního místa zaplnila sto šedesáti zpěváky a instrumentalisty na straně jedné a nadšenými posluchači na straně druhé. Za podpory rektora prof. Tomáše Zimy a děkanů obou fakult tak publikum z řad akademické obce i široké veřejnosti oslavilo důstojnou, vášnivou, lyrickou i veselou hudbou jedinečné jubileum naší univerzity.

Jsme šťastni a velmi si vážíme toho, že máme univerzitu – jak zaznělo v úvodu jednoho z koncertů – svobodnou a zdravou.

Účinkující:

sólisté – Naděžda Chrobáková, Václav Cikánek, Michal Křístek

Piccolo coro & Piccola orchestra

Smíšený pěvecký sbor a komorní orchestr PedF UK Collegium paedagogicum

sbormistryně – Jana Veverková

umělecká vedoucí – Marka Perglerová

dirigent – Marek Valášek
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.