Mgr. Ing. Marie Opatrná, Mgr. Magdaléna Nová DiS. • foto: red. • 16. května 2014

Doktorandi dostali prostor pro kreativitu. KTF UK uspořádala mezinárodní studentskou konferenci

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK dává již tradičně studentům doktorandských studijních programů prostor k uveřejňování nových badatelských počinů. V prostorách fakulty proto samotní doktorandi pod vedením proděkana pro vědu doc. Martina Zlatohlávka, Ph.D., uspořádali pro své kolegy vědeckou konferenci, tentokrát nově i v mezinárodním měřítku. Téma konference Cultural Transfer. Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou bylo záměrně stanoveno tak, aby poskytovalo dostatek prostoru pro svobodu a kreativitu nejmladší badatelské generace ve volbě tématu a jeho uchopení.

Studenti uspořádali konferenci pro své kolegy studenty (ilustrační foto)

Studenti uspořádali konferenci pro své kolegy studenty (ilustrační foto)

Konference, která se konala 25. dubna, svým rozsahem pokryla umění středověku, novověku i umělecké projevy 20. století. Mezi přispěvateli nebyli pouze zástupci českých univerzit (Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova Univerzita v Brně a další), ale též studenti doktorských programů z univerzit ve Vídni, Varšavě, Krakově, Gdaňsku i v Římě. Přednášelo se tak nejenom v češtině a v angličtině, ale též v němčině a v italštině. Každý posluchač mohl s použitím tlumočnické techniky vyslechnout příspěvek, o který měl zájem, a v jazyce, který mu byl nejbližší. Jednotlivé sekce vedli odborní garanti z řad pedagogů Katolické teologické fakulty UK.

Na konferenci zaznělo mnoho nových poznatků a zajímavých podnětů. Setkání též přispělo k navázání dalších možností vědecké spolupráce a umožnilo vzájemnou konfrontaci jednotlivých metodických přístupů. Přednesené příspěvky budou uveřejněny v připravovaném sborníku, který by měl vyjít letos v červnu.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.