Helena Zdráhalová • foto: red. • 29. května 2014

Pečujte o status studenta UK i při cestě do zahraničí. Jinak můžete přijít o sociální dávky

Studujete na Univerzitě Karlově a chtěli byste získat zkušenosti i ze zahraničí? Dávejte pozor při výjezdu za hranice, abyste nepřišli o status studenta, připravit se tak můžete nejen o přídavek na dítě či sirotčí důchod, ale i o status tzv. státního pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění. Upozorňuje na to docent Martin Štefko z Právnické fakulty UK.

Studium v zahraničí může přinést nečekané obtíže

Studium v zahraničí může přinést nečekané obtíže

Většina lidí, která uvažuje o studiu v zahraničí, si vybírá vzdělávací instituci podle její pověsti, zjišťuje, kdo na ní vyučuje či jaké má škola výsledky ve vědě a výzkumu. Zájemci o studium by si však měli ověřit také to, zda má daná vysoká škola potřebné akreditace a odpovídá standardům českého vysokého školství. V opačném případě může český student, který nastoupí na zahraniční vzdělávací instituci, přijít o dávky státní sociální podpory, důchodové pojištění a vypadne též ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Lidé, kteří vyjíždějí na krátkodobé pobyty na zahraniční univerzity a zůstávají studenty UK (či jiných tuzemských veřejných či soukromých vysokých škol), se ničeho obávat nemusejí, problém však může nastat tehdy, kdy jedinec studium na UK oficiálně přeruší a pokračuje v něm na škole v zahraničí. Tuzemské úřady budou po jedinci požadovat potvrzení o studiu, pokud student předloží dokument od neakreditované instituce, české úřady na něj přestanou pohlížet jako na nezaopatřené dítě. „V oblasti státní sociální podpory a důchodového pojištění má nezaopatřenost dítěte vliv na zachování nároku na peněžité dávky. Nezaopatřené děti jsou navíc osvobozeny od povinnosti hradit měsíčně pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, protože za ně ho hradí stát,“ podotkl docent Štefko.

Zájemce o studium by se měl informovat především přímo u samotné vysoké školy, zda má potřebnou akreditaci. S dotazem se může obrátit také na české ministerstvo školství. „V případě studia mimo území České republiky je možno předem zjistit, zda Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR studium na vybrané vysoké škole staví na roveň studiu na vysokých školách akreditovaných dle českých předpisů,“ upozornil docent Štefko.

Mohlo by se zdát, že akreditace budou chybět jen různým pochybným institucím, problém však může nastat i u renomovaných škol. „Je nutné si totiž uvědomit, že ministerstvo poměřuje zahraniční studium dle uspořádání vysokého školství v České republice. Úřadu jde o tři související otázky: zda je studium uskutečňováno institucí, která je součástí vysokoškolského vzdělávacího systému státu, na jehož území má škola své sídlo; zda je studijní program akreditovaný k tomu příslušnou agenturou; a zda je absolvování studia spojené se získáním vysokoškolského titulu uznávaného ve státu sídla školy či státu, na jehož území je studijní program uskutečňován,“ vysvětlil docent Martin Štefko.

V případě, že si zájemce o studium není jistý, zda vybranou zahraniční vzdělávací instituci uznávají i české úřady, je lepší obrátit se s dotazem na tuzemské ministerstvo školství. Lidé tak mohou snadno předejít budoucím problémům.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.