Petra Köpplová • foto: red. • 19. května 2014

Setrvat u vědy v 21. století bude také věcí morálky a pevného vnitřního světa, říká oceněný profesor Kvaček

Profesoři Robert Kvaček z Filozofické fakulty UK a Jan Svoboda z Akademie věd ČR převzali dnes Medaili za zásluhy o rozvoj vědy z rukou předsedy Učené společnosti ČR, profesora Petra Pokorného. Zasedání 20. Valného shromáždění ve Velké aule se účastnil také rektor Tomáš Zima, který udělil Zlatou pamětní medaili UK profesoru Jánu Vilčekovi.

„Jsem členem Učené společnosti od roku 2004, ale ani ve snu jsem nečekal, že mi udělí medaili. Bylo to milé překvapení,“ komentoval ocenění profesor historie Robert Kvaček. Učená společnost tradičně na svém zasedání propůjčuje také ceny vědeckým pracovníkům do 40 let. Letošními laureáty se stali dva zástupci Přírodovědecké fakulty UK: odborník na řeckou filozofii Mgr. Vojtěch Hladký a profesorka chemie Jana Roithová, která jménem všech oceněných poděkovala Učené společnosti, svým učitelům i rodinám, jež oceněným badatelům tolerují jejich pracovní vytížení a umožňují se plně věnovat vědeckému poslání.

„V práci vědce je obvykle řada neúspěchů vykoupena chvílemi zadostiučinění, když přijdete na něco nového,“ uvedla čerstvá nositelka ceny Učené společnosti i ceny Neuron. „A snad ještě lepší je, když se totéž podaří vašemu studentovi, když vidíte, že jste byli schopni předat svoje vědomosti někomu dalšímu, kdo je využil a přidal svůj vlastní podíl.“

Osobnosti a pedagogy, kteří podporují růst studentů a napomáhají jejich zakotvení ve společnosti, by rád na Univerzitě Karlově viděl profesor Kvaček. „Společnost 21. století bude nesnadná k žití. Prosadit se s talentem vědeckým a u vědy zůstat bude také věcí morálky a pevného vnitřního světa, protože talentované to bude táhnout do světa byznysu a do světa peněz. Nebuďme naivní, že svět na ně nenastrčí lákadla, která jim budou představovaná jako hodnotová. Budou muset být morálně pevní a pevně přesvědčení, že vydrží dělat svou práci, i když jim společnost nebude tleskat a dá jim jenom medaili, zatímco jiní budou mít světské radovánky plnou náručí. Jestliže u vědy zůstanou, tak klobouk dolů,“ prohlásil pro iForum profesor Kvaček.

Učená společnost České republiky vznikla z podnětu profesorů Otto Wichterleho a Rudolfa Zahradníka v roce 1994. Jejím cílem je podněcovat svobodné pěstování vědy, touhy po poznání a šíření vědeckých poznatků ve veřejnosti a zvyšování úrovně vzdělanosti v České republice.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.