Konzilstadt Konstanz, red. • foto: Archiv Konzilstadt Konstanz • 7. července 2014

V Kostnici byla otevřena nová expozice věnovaná mistru Janu Husovi

Motto Odvaha myslet, odvaha věřit, odvaha zemřít znělo v den výročí upálení mistra Jana Husa 6. července 2014 německou Kostnicí. Právě v tento den se tam otevřela nová expozice v Husově domě. Slavnosti se zúčastnili rektor UK profesor Tomáš Zima, děkan Husitské teologické fakulty UK profesor Jan Blahoslav Lášek a náměstkyně ministra kultury ČR JUDr. Kateřina Kalistová.

Šesti místnostmi muzea návštěvníky provádějí časové osy umístěné na stěnách, které v souvislosti s historickými událostmi upozorňují na významné mezníky života mistra Jana Husa. V muzeu je též instalováno devět trojrozměrných stylizovaných „kamenů“, jež prostřednictvím fotografií, plánů, staveb či faksimilií středověkých rukopisů přibližují události tehdejší doby. Jeden z kamenů je například věnován Husovu rodišti, další jeho působení na Univerzitě Karlově a v Betlémské kapli, jeho teologickým názorům, literárnímu dílu, další část se věnuje Husovu památníku v Kostnici či husitskému hnutí a husitské tradici. Výstava je navíc interaktivní, návštěvníci si tak mohou užít multimediální hry a kvízy s historicko-didaktickými náměty.

Jedním z prvních, kdo si novou expozici prohlédl, byl rektor UK prof. Tomáš Zima. „Jako jeden z nástupců Husových v tomto úřadě považuji za svou povinnost, abych připomněl památku velkého pražského mistra, zahájil a doporučil tuto výstavu, která vyjadřuje Husovu velikost a aktuálnost pro dnešní dobu. Název výstavy je ‚Jan Hus – odvaha myslet, odvaha věřit, odvaha zemřít‘. V této souvislosti nemohu nezmínit, že tato odvaha, kterou prokázal M. Jan Hus, byla ve všech těchto podobách přítomna na pražském vysokém učení,“ zdůraznil ve svém projevu.

Podle předsedy Společnosti Husova muzea v Praze PhDr. Jana Kalivody, který vede na Filozofické fakultě UK výuku klasické a středověké latiny a specializuje se na latinskou medievistiku, expozice předkládá základní princip: nabídnout, ale nevnucovat. Její otevření v Husově domě v Kostnici vnímá jako velký přínos pro podporu tradice Jana Husa v České republice i v zahraničí. Výstava byla veřejnosti zpřístupněna právě v roce, kdy uplynulo 600 let od zahájení kostnického koncilu.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.