Helena Zdráhalová • foto: http://azekah.org/; Mgr. David Rafael Moulis • 8. července 2014

Místo prázdnin studenti vyjedou na archeologické naleziště v Izraeli

Izrael je zemí zaslíbenou nejen pro věřící, ale i pro archeology. Už třetím rokem tam proto vyjíždějí také skupiny studentů Evangelické teologické fakulty UK pátrat po dokladech zmizelé historie. Tentokrát podobně jako loni zamíří do Tel Azeky, kde ve starověku stála významná judská hraniční pevnost.

Perská keramika, tzv.torpédo (foto: David Rafael Moulis)

Perská keramika, tzv.torpédo (foto: David Rafael Moulis)

Lokalita Tel Azeka, která je na základě materiální kultury doložena nejpozději již od střední doby bronzové, se nachází zhruba v polovině cesty mezi Jeruzalémem a Tel Avivem blízko města Bet Šemeš. Místo bylo v době Judského království (10. až 6. století před naším letopočtem) důležitým hospodářským centrem země a je zmiňováno v asyrských a hebrejských biblických i mimobiblických textech. „Azeka byla dobyta Asyřany na konci 8. století a poté znovu Novobabyloňany na počátku 6. století. Stopy destrukce z doby asyrské – na rozdíl od druhé významné lokality v regionu, jímž byl Tel Lachíš – zatím nebyly objeveny. To je překvapením a velkou výzvou pro další průzkum tohoto místa,“ upozornil Filip Čapek, Th.D., z Evangelické teologické fakulty UK. Vedle něj letos se studenty do Izraele vycestuje také doc. Petr Sláma, Th.D.

Fragment se zobrazením ženy (pozdní doba bronzová) (foto: http://azekah.org/)

Fragment se zobrazením ženy (pozdní doba bronzová) (foto: http://azekah.org/)

Archeologický výzkum tohoto místa započal více než před sto lety, krátce nato však byl předčasně ukončen. Odborníci se do oblasti vrátili znovu až v roce 2009 v rámci mezinárodního projektu The Lautenschläger Azekah Excavation Project vedeného univerzitami v Tel Avivu a Heidelbergu. Loni se k nim poprvé připojila na základě dohody z roku 2012 také Univerzita Karlova, a to konkrétně Evangelická teologická fakulta UK.

Letos tam z UK v polovině července vyrazí na tři týdny další skupina. „Do Tel Azeky vyjedou čtyři naši studenti. Zvoleni byli na základě výběrového řízení, které na fakultě proběhlo na jaře letošního roku. Jsou mezi nimi doktorandi i studenti magisterského cyklu studia,“ vysvětlil Filip Čapek. Uchazeči museli projevit především znalost angličtiny, v níž bylo řízení vedeno, a hebrejštiny, dále pak relevantní zájem o archeologii. Dva z vybraných studentů již na vykopávkách v Izraeli pracovali. RNDr. Jana Křížová prováděla loni v Azece magnetometrická měření a Mgr. David Rafael Moulis má zkušenosti z lokalit Chirbet Qeiyafa, Jeruzalém a Ajn el-Džarba. Filip Čapek podotkl, že do budoucna by rádi získali více prostředků, aby z České republiky mohl do Izraele vycestovat vyšší počet studentů.

Nalezená olejová lampa, která pochází z doby železné (foto: David Rafael Moulis)

Nalezená olejová lampa, která pochází z doby železné (foto: David Rafael Moulis)

V Izraeli čekají dobrovolníky tři týdny nelehké práce v horkém a prašném prostředí. Denní program na nalezištích začíná již za úsvitu, aby se stihlo co nejvíce před poledním vedrem. Během pozdního odpoledne a podvečera se nalezené předměty zpracovávají. Večer je pro účastníky projektu připraven vzdělávací program formou přednášek. Vybrat si mohou z řady témat, která přednášejí významní vědci z celého světa. Se svými příspěvky letos vystoupí i čeští badatelé.

Od čtvrtka do soboty mají dobrovolníci volno, jež mohou využít například k návštěvě Jeruzaléma nebo Tel Avivu. Právě možnost podívat se a pracovat na místech, o nichž se píše v Bibli, a setkat se s nadšenci pro archeologii z celého světa chválili studenti, kteří se zúčastnili projektu v minulých letech, jako nejpřínosnější zkušenost celé cesty.

Na podzim se v Praze uskuteční několik přednášek v rámci The Lautenschläger Azekah Excavation Project. Všechny přednese spoluvedoucí výzkumu v Tel Azece, dr. Yuval Gadot z Tel Avivu.

V úterý 14. října na ETF UK bude hovořit na téma The Canaanites of the Shephelah: Reflecting on the Political and Social History of Israel's Lowland from Tel Azekah.

Ve čtvrtek 16. října v budově Archeologického ústavu Akademie věd ČR promluví na téma Taking out the Trash: Life in Early Roman Jerusalem as Seen through its Garbage Disposal Layers.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.