Zkoumali opevnění, narazili na kostry pravěkých lidí

Obec Hrdly málokdo zná. Leží nedaleko Litoměřic a má necelé tři stovky stálých obyvatel. Její historii jí ale může závidět kdejaká metropole – první doložené zmínky o této obci se datují do roku 993. A právě v této lokalitě v srpnu realizoval Ústav pro klasickou archeologii FF UK výzkum, při němž objevil lidské kosterní ostatky z doby pravěku a zbytky opevnění.

Na lokalitu upozornili již dříve kolegové z Archeologického ústavu AV ČR. Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., při opakované letecké prospekci identifikoval jižně od obce Hrdly specifický fortifikační (sloužící k opevnění) systém – příkop, žlab a předsunutý prvek situovaný před eventuální vstup. Útvar zaznamenal také RNDr. Roman Křivánek, Ph.D., následným magnetometrickým měřením.

V loňském roce se do lokality vypravil i Ústav pro klasickou archeologii FF UK, a to v rámci projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy, jehož cílem bylo ověřit zjištění Archeologického ústavu a propojit nálezy s příslušnými historickými událostmi. Pro účely řešení badatelského záměru bylo provedeno podrobné geofyzikální měření, povrchové sběry včetně přírodovědných analýz získaných vzorků, průzkum detektorem kovů a zejména odkryv dílčích částí objektu.

„Řez v blízkosti jihovýchodního nároží odhalil systém opevnění, které sestávalo z příkopu a dvojitého žlabu – pravděpodobně po palisádě – probíhajícího paralelně interiérem. Šíře bermy činila téměř 3,5 metru. Prvky byly zahloubeny do písčitého podloží. K úplnému zanesení objektu došlo evidentně postupně po ukončení jeho funkce,“ popisuje Mgr. Karel Kůt z Ústavu pro klasickou archeologii.

Přibližně 20 metrů před místem přerušeného průběhu fortifikace se nacházela předsunutá, mírně zaoblená linie. Také tento příkop velmi pravděpodobně tvořil součást opevnění a sloužil jako určitá ochrana vstupu. „Podobný útvar je znám především z římských táborů a označujeme ho jako tzv. titulum,“ doplňuje Karel Kůt. 

V srpnu letošního roku pokračovaly vykopávky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví KHI FF UJEP a dalšími institucemi. Během nich se podařilo potvrdit a blíže definovat samotnou oblast vstupu včetně charakteru přerušeného příkopu v daném úseku.

„Na odkrytém prostoru jsme objevili také dva hroby ukrývající lidské kosterní pozůstatky ve skrčené poloze. Oba jedinci byli shodně uloženi na levém boku s pohledem upřeným jihozápadním směrem. Tyto nálezy – které je možné zařadit do období pravěkého vývoje regionu – však očividně bezprostředně nesouvisejí s existencí zkoumaného opevnění,“ říká Karel Kůt.

Příznivé podmínky lokality jsou podle archeologů důvodem pro to, že zde již dříve byla doložena přítomnost řady různých kultur ve formě sídelních nebo pohřebních aktivit. Na katastrálním území obce se podařilo najít značné množství artefaktů i poměrně široké spektrum objektů.


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.