red. • foto: red. • 2. října 2014

Rektor Tomáš Zima se sešel s ministerským předsedou Svobodného státu Sasko

Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se sešel s ministerským předsedou Svobodného státu Sasko Dr. Stanislawem Tillichem. Hovořili spolu o dosavadní spolupráci Univerzity Karlovy se saskými vědeckými pracovišti a  jejím dalším rozvoji do budoucna.

Univerzita Karlova v současné době úzce spolupracuje se třemi univerzitami v Sasku: Univerzitou Lipsko, Technickou univerzitou Drážďany a Technickou univerzitou v Saské Kamenici. „Velmi oceňujeme mnohaletou úspěšnou  spolupráci s Univerzitou Lipsko, zejména pro společné aktivity v oblasti bohemistických studií mezi tamním Institutem slavistiky a naší filozofickou fakultou a v oblasti biomedicíny“, uvedl rektor Tomáš Zima.

Obě univerzity spolupracují v oborech filologických (germanistika, slavistika, aplikovaná lingvistika a translatologie, romanistika); fyzika (teoretická fyzika, geofyzika a geologie, experimentální fyzika); matematika a informatika; chemie a mineralogie, biochemie, farmacie; historie, sociální vědy, filozofie, speciální pedagogika. Uzavřená meziuniverzitní dohoda též umožňuje každoročně reciproční  výměny vědeckých pracovníků. Od roku 2009 rovněž probíhá mezi oběma univerzitami program PRIMUS zaměřený na výuku západních slovanských jazyků.

Na závěr setkání oba představitelé projednali budoucí posílení spolupráci v oblasti výzkumu, vzdělávání a aplikovaného výzkumu mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou v Lipsku.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.