Helena Zdráhalová • foto: red. • 17. října 2014

Medicínskému centru do začátků pršelo štěstí. Lékařská fakulta UK v Plzni otevřela nový minikampus

Nejmodernější vybavení pro rozvoj vědy a výzkumu i pro vzdělávání budoucích lékařů a vědců, funkční a působivá architektura, dostatek prostoru. Lékařská fakulta UK v Plzni se rozrostla o komplex budov Univerzitního medicínského centra (UniMeC). Slavnostní otevření minikampusu, který bude sloužit výuce studentů a potřebám biomedicínského výzkumu, se uskutečnilo v pátek 17. října.

Pásku před vstupem do UniMeC LF UK v Plzni společně přestřihli rektor UK prof. Tomáš Zima, děkan fakulty prof. Boris Kreuzberg, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň doktor Václav Šimánek a náměstek ministra školství pro vysoké školství a výzkum prof. Jaromír Veber. Mimořádný den pro fakultu i celou univerzitu nenarušilo ani podzimní deštivé počasí.

„I když nám počasí nepřeje, scházíme se při radostném okamžiku, a to při uvedení první části lékařského kampusu Lékařské fakulty UK v Plzni do života tak, aby sloužil vědě, poznávání, vzdělávání a dalším ušlechtilým cílům. Věřím, že toto centrum bude přitahovat špičkové kolegy a studenty ze zahraničí, kteří budou společně s našimi předními odborníky přinášet poznání naší společnosti,“ usmíval se rektor UK prof. Tomáš Zima a poděkoval všem, kdo se zasloužili o vybudování celého komplexu.

Součástí nového areálu fakulty je vedle budovy určené především výuce, kam se přestěhovalo několik fakultních teoretických ústavů, také Biomedicínské centrum, kde budou moci vědci pracovat v laboratořích vybavených prvotřídní technologií. Jedinečné vědecké středisko v celém západočeském regionu se zaměří na základní i aplikovaný výzkum v oblasti regenerace životně důležitých orgánů. Jedním z témat, na která se chce soustředit, je třeba i zdokonalení metod pro práci s kmenovými buňkami a jejich využití pro regeneraci srdce nebo jater.

O budoucnost výzkumného centra nemá vedení fakulty obavy. „Máme dva pěkné příklady, které mi dávají naději uprostřed starostí o udržitelnost projektu. Jedním z nich je, že se nám do týmu podařilo získat pana doktora Karla Ježka, který sedm let působil ve výzkumné skupině rodiny Moserových, což jsou norští vědci, již letos získali Nobelovu cenu za výzkum mozku. Včera jsem se navíc dozvěděl, že náš mikrobiolog, pan docent Jaroslav Hrabák, získal patent v oblasti výzkumu rezistence mikrobů vůči antibiotikům. Činíme tedy kroky, které ukazují, že bychom parametry udržitelnosti měli splnit,“ podotkl děkan Lékařské fakulty UK v Plzni prof. Boris Kreuzberg.

Výstavba vzdělávacího a vědeckého centra započala v roce 2012 poté, co se Univerzitě Karlově podařilo získat na vybudování areálu v Plzni dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celkové náklady na stavbu činí 569 mil. korun, z toho je 15 procent hrazeno z rozpočtu univerzity a zbytek z evropských fondů.

„Za šest desítek let existence naší fakulty jsme na další rozvoj žádné peníze od nikoho nedostali. Teoretické obory pracovaly ve starých ústavech, v budovách památkově chráněných, které šlo dosti těžko rozvíjet, rekonstruovat, přesto se v nich muselo učit. Toto je obrovský pokrok,“ zdůraznil děkan.

Areál je navíc vhodně umístěn v sousedství plzeňské fakultní nemocnice, což její ředitel MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., vítá. „Otevřením Biomedicínského centra se nabízí univerzitě, fakultám a zejména zdravotnickým pracovníkům obrovská šance posunout metu poznání o další velký krok dopředu.“

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.