Petra Köpplová • foto: red. • 31. října 2014

Zlatou medaili UK převzali vedoucí expedice, ministr životního prostředí a právník

Rektor UK Tomáš Zima ocenil zlatou univerzitní medailí celoživotní zásluhy tří vědců, kteří spojili svůj život s Univerzitou Karlovou. Jedno z nejvyšších univerzitních ocenění převzal právník Milan Bakeš, lékař Petr Bartůněk a odborník na životní prostředí Bedřich Moldan.

Padesát let působí profesor JUDr. Milan Bakeš, DrSc., na Právnické fakultě UK, a jak uvedl v děkovné řeči před Vědeckou radou UK, ze všech ocenění, která kdy obdržel, si právě tohoto váží nejvíce. Profesor Bakeš je specialistou na obecnou teorii finančního práva, měnové a devizové právo a právo finančního trhu; od roku 1988 je hostující profesor University of California v Los Angeles. Mj. též odborně spolupracoval s Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR a podílel se na ovlivnění připrav důležitých zákonů. Za dobu svého působení na fakultě publikoval více než 170 odborných článků a 7 monografií.

Docent MUDr. Petr Bartůněk, CSc., odborník na poruchy srdečního rytmu a postižení srdce lymeskou boreliózou, spoluautor zařízení na přenos EKG signálu pomocí telefonu (systém TELSAR), získal univerzitní ocenění za rozvoj oboru vnitřní lékařství. „Chtěl bych docentu Bartůňkovi velmi poděkovat za vychování generací internistů, péči o pacienty, ale zejména také o naše obohacení lékařskými historkami, které za svoji bohatou kariéru zažil,“ uvedl rektor Zima při předávání ocenění. Organizátor studentské expedice do gabunského Lambaréné v roce 1968, jejímž cílem bylo předání zásilky léků do nemocnice Alberta Schweitzera, je autorem tří monografií a přibližně 90 vědeckých prací.

Zlatou medaili za celoživotní přínos ke svému oboru a za zásluhy o založení Centra pro otázky životního prostředí UK získal historicky první ministr životního prostředí v naší zemi, profesor RNDr. Bedřich Moldan, dr. h. c. „Když sleduji, jak jsou lidé hrdi na různé své pozice, vždy si vybavím odpověď předsedy Evropské komise Romana Prodiho na náš dotaz, jak jej titulovat. Odpověď zněla: profesore. Je typické, že si lidé cení akademického titulu ze všeho nejvíce,“ uvedl jeden z nejuznávanějších odborníků na životní prostředí v České republice ve své děkovné řeči.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.