Lucie Kettnerová • foto: red. • 16. listopadu 2014

Medaili Josefa Hlávky obdržel matematik Aleš Pultr, ocenění získalo 11 studentů UK

Medaile Josefa Hlávky uděluje Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. od roku 1996 tradičně před státním svátkem předním osobnostem české vědy a umění za jejich celoživotní vědeckou a pedagogickou činnost a za šíření dobrého jména české vědy ve světě. Letos toto významné ocenění v Lužanech převzalo pět nestorů české vědy, mezi nimi i prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., z MFF UK.

Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., působí na Matematicko-fyzikální fakultě UK nepřetržitě od roku 1961. Hlavními oblastmi jeho zájmu jsou teorie kategorií a struktur, v poslední době pak zejména otázky související s teoretickou informatikou.

Jeho více než 150 publikovaných odborných článků spadá do kombinatoriky, topologie, teorie kategorií, teorie her, algebry a dalších oblastí. Je světově uznávaným expertem v bezbodové topologii, o níž vydal spolu s prof. Jorge Picadem zásadní monografii.

Profesor Aleš Pultr ovlivnil generace studentů a kolegů svou odborností a příkladným přístupem nejen k vědeckému bádání, ale i k pedagogické práci. Je dobře znám svou perfektní přípravou na výuku, živým výkladem látky a vynikajícími učebnicovými texty. Je významnou osobností české matematiky, jedním ze zakladatelů české školy teorie kategorií, která získala světové uznání již v 60. letech 20. století

Kromě toho nadace ocenila Cenou Josefa Hlávky téměř pět desítek nejlepších studentů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované vědce Akademie věd ČR.

Z Univerzity Karlovy ocenění získali:

Mgr. Milan Děček, Právnická fakulta UK

Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D., Filozofická fakulta UK

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK

MUDr. Antonín Šípek, 1. lékařská fakulta UK

Mgr. Hana Janoušková, Ph.D., 2. lékařská fakulta UK

MUDr. Jakub Žiak, 3. lékařská fakulta UK

Mgr. Eliška Potůčková, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Mgr. Martina Vítková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK

Ing. Lucie Augustovičová, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Fakulta humanitních studií UK

Mgr. Dalibor Vik, Husitská teologická fakulta UK

.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.