red. • foto: red.; Kamila Stojanovová • 17. listopadu 2014

Univerzita Karlova slaví 17. listopad. Sledujte po celý den naše on-line zpravodajství

Univerzita Karlova si připomíná výročí událostí z roku 1939 a 1989. Naši redaktoři oslavy po celý den sledují, aby vám jejich atmosféru zprostředkovali. Začínáme v 9 hodin u budovy Hlávkovy koleje a zpravodajství uzavřeme slavnostním koncertem z Velké auly Karolina.

19.50 Začíná koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy v Praze. Redakce iFora ukončuje své zpravodajství a přeje vám příjemný zbytek večera.

19.40 U mikrofonu se dále vystřídali předseda nadace Nadání Václav Pavlíček (celý proslov) a člen Akademického senátu UK Martin Holý.

19.30 Slavnostní setkání v Karolinu zahájil svým proslovem rektor UK Tomáš Zima. „Když jsem si koncipoval svůj dnešní projev, rozhodl jsem se, že budu hovořit nejen o historii, jakkoli je pro nás důležitá, ale i v obecnější rovině, a sice o roli univerzit v dnešním světě. O roli, která je nezastupitelná, protože všechny univerzity, nejen Univerzita Karlova a nejen univerzity a vysoké školy v České republice, ale univerzity na celém světě vnímám jako bašty svobody, jako místa svobodného bádání, výzkumu a svobodného vyjadřování se ke všem aktuálním problémům své doby,“ prohlásil. (celý proslov)

Slavnostní setkání v Karolinu zahájil svým proslovem rektor UK Tomáš Zima

Slavnostní setkání v Karolinu zahájil svým proslovem rektor UK Tomáš Zima

19.20 Zahájen slavnostní koncert k výročí 17. listopadu ve Velké aule Karolina.

18.30 Akce Free Velvet! na Fakultě sociálních věd UK končí. Na závěr si studenti zazpívali společně s herečkou Evou Holubovou českou a slovenskou státní hymnu.

Kdo přišel na Free Velvet! včas, mohl si odnést na památku skleničku z dílny Bořka Šípka (foto: Kamila Stojanovová)

Kdo přišel na Free Velvet! včas, mohl si odnést na památku skleničku z dílny Bořka Šípka (foto: Kamila Stojanovová)

17.45 V budově Hollar na Fakultě sociálních věd UK je v plném proudu akce Free Velvet!, kterou si studenti připomínají události konce roku 1989. Hlavním bodem programu je koncert písničkáře Václava Koubka. Ten vzpomínal na to, že se několikrát za minulého režimu dostal do křížku s policií. To se mu stalo inspirací k napsání písně Policajte, ty nejsi člověk, kterou právě zahrál posluchačům.

17.40 Aktuální prohlášení studentských organizací k dnešnímu pietnímu shromáždění na Albertově

My, zástupci studentských organizací a SK RVŠ, organizátoři akce Znovu zvonit klíči se distancujeme od chování některých účastníků dnešního pietního setkání na Albertově. Akce měla především uctít památku studentů z let 1939 a 1989 a hodnoty a ideály moderního demokratického systému. Účastníci nenechali promluvit rektora Univerzity Karlovy ani přímé účastníky demonstrace ze 17. listopadu 1989.

Nechceme nikomu upírat svobodu projevu, 17. listopadu právě v den, který je se svobodou a demokratickými ideály tak spojený, avšak pokud někdo nesouhlasí se současnou politickou situací, měl možnost se dnes zúčastnit jiných akcí, které byly k vyjádření těchto názorů určeny.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zúčastnili pietních aktů před Hlávkovou kolejí a v Žitné ulici a kteří tímto důstojně uctili Mezinárodní den studentstva – Den boje za svobodu a demokracii.

17.16 Rektor Tomáš Zima právě zakončil debatní setkání na Právnické fakultě UK s prezidenty čtyř evropských států.

17.15 Zástupci studentů děkují prezidentům za jejich návštěvu na Univerzitě Karlově a možnosti zapojit se do diskuse s nimi.

17.10 V debatě se studenty přišlo i na téma Pussy Riot. Jeden z posluchačů chtěl vědět, proč prezident Miloš Zeman nevnímá tuto ruskou kapelu jako oběť politických represí podobně jako tuzemskou skupinu The Plastic People of the Universe, kterou tuzemský totalitní režim pronásledoval v 70. letech. Prezident Zeman během debaty podobně jako v minulosti odsoudil veřejné vystupování Pussy Riot.

Prezident Zeman během debaty podobně jako v minulosti odsoudil veřejné vystupování Pussy Riot

Prezident Zeman během debaty podobně jako v minulosti odsoudil veřejné vystupování Pussy Riot

17.00 Německý prezident Gauck obhajoval funkčnost sankcí uvalených na Ruskou federaci. „Říkají tak, že Evropa nesouhlasí s postupem Ruska,“ podotkl. „Máme i jiné možnosti pomoci Ukrajině, úvěry apod. To je pomoc, která je pro mě realistická,“ doplnil.

16.55 Po slavnostních projevech pokračovala debata se studenty. První z nich se zeptal na situaci na Ukrajině. Polský prezident Komorowski přirovnal vstup ruských vojsk na území Ukrajiny k tomu, jako kdyby německé vojenské jednotky vstoupily ve 30. letech na území Sudet. Připomněl také to, že pro Polsko je ukrajina velmi blízký obchodní i politický partner.

16.45 Jako poslední z hostů přednesl svůj projev maďarský prezident János Áder, který se zamýšlel nad všemi rozměry svobody, které byly před rokem 1989 omezovány. „Ke svobodám patří i právo na vzdělávání. Předpokládám, že na UK neexistuje nějaká zakázáná literatura, ale před pětadvaceti lety to tak samozřejmé nebylo,“ podotkl a svůj projev zakončil upozorněním, že bychom měli pečovat o to, abychom nabytou svobodu neztratili.

16.35 K auditoriu promluvil také německý prezident Joachim Gauck, který upozornil na to, že jeho pražská zastávka je poslední v putování po střední Evropě v souvislosti s výročím událostí, které změnily nejen tento region na konci 80. let. „Rád bych s vámi mluvil o odvaze, kterou měli vaši rodiče a prarodiče. Každý, kdo sleduje média, kdo sleduje současné dění, ví, že tady i dnes máme spousty problémů, se kterými bychom měli bojovat.“

16.25 Po českém prezidentovi Miloši Zemanovi převzal slovo jeho polský protějšek Bronisław Komorowski. „Důležité je to, že jsme svobodnými národy a že jsme svobodu nezískali jen pro sebe, ale i pro své děti a vnuky,“ podotkl prezident a připomněl, že on sám se velmi aktivně do protestů na konci 80. let zapojil. „Polsko pamatuje na Solidaritu a tehdejší boj za svobodu. Snažíme se udržet politiku otevřených dveří, protože chceme všem, kteří se tam chtějí dostat, pomoci. Myslíme tím na Ukrajince nebo Gruzínce a všechny další národy, které o to stojí,“ zdůraznil.

16.20 „Chtěl bych vyjádřit úctu těm, kteří v listopadu vytrvali. Chtěl bych vyjádřit pochopení těm, kteří utekli. Nemůžu ale pochopit to, že z nich jsou dnes největší hrdinové,“ řekl prezident Miloš Zeman ve svém projevu a poděkoval prostřednictvím přítomných prezidentů středoevropských zemí za to, že jejich národy se nebály bojovat za svobodu a demokracii. „Vzdejme čest těm, kteří bojovali proti komunismu v době, kdy odvaha nebyla laciná,“ zdůraznil.

16.15 Ke studentům právě promluvil prezident ČR Miloš Zeman. Vzpomínal, jak prožíval rok 1989, a to nejenom listopad, ale také Palachův týden nebo 21. srpna 1989. „Dostat zásah vodním dělem, není nic příjemného,“ podotkl.

16.10 Na Právnické fakultě UK přivítal hosty také děkan fakulty Jan Kuklík: „Jsem rád, že se na Právnické fakultě uskuteční právě debata se studenty, protože dnešní den patří právě jim.“

16.05 Debatu na Právnické fakultě UK zahájil projevem rektor UK Tomáš Zima. Připomněl studentům, že i svým bojem za svobodu a demokracii mohou přispět k rozvoji své země.

15.50 Největší posluchárna Právnické fakulty UK se pomalu zaplňuje. Lidé se scházejí na debatu s prezidenty čtyř středoevropských států. (Slovenský prezident již pokračuje v oslavách v Bratislavě.)

Největší posluchárna Právnické fakulty UK se zcela zaplnila

Největší posluchárna Právnické fakulty UK se zcela zaplnila

15.20 Prezidenti a zástupci UK přejíždějí na Právnickou fakultu UK, kde proběhne diskuse se studenty.

15.17 Prezidenti odhalili pamětní desku připomínající 25. výročí událostí roku 1989 za skandování účastníků Zemane, odstup a Nesahej na to.

Ochranka brání prezidenty před sprškou z vajec

Ochranka brání prezidenty před sprškou z vajec

15.15 Všichni účastníci zpívají se souborem UK českou státní hymnu.

15.10 Slovenský prezident Andrej Kiska: „I my na Slovensku si klademe otázku, zda se naplnily naše ideály o sametové revoluci. Naplnila se naše idea, že pravda a láska zvítězí? My ty ideály máme, protože máme svobodu, a pokud se nesmíříme s tím, co nám vadí, nic není ztracené.“

15.05 Maďarský prezident János Áder vyzval účastníky k minutě ticha jako vzpomínku na oběti komunismu.

15.00 „Přišli jsme, abychom vám i vašim rodidčům poděkovali za události, které se staly před 25 lety,“ prohlásil prezident SRN Joachim Gauck a vzpomněl založení Charty 77, která lidem ve východním bloku připomněla, že se sami mohou usilovat o svobodu.

14.55 Polský prezident Bronisław Komorowski připomněl česko-polskou solidaritu. „Zvuk klíčů jsme slyšeli až ve Varšavě a máme ho stále ve svých srdcích. Svoboda je jen jedna. Ta stejná svoboda se týká Čechů, Poláků, Maďarů i dalších zemí. Naše solidarita se týká všech zemí, které míří na západ. Týká se Ukrajiny, Moldavska i dalších oblastí.“

14.52 „Nebojím se vás, jako jsem se tu nebál před 25 lety,“ řekl prezident Zeman v úvodu svých osobních vzpomínek na rok 1989. Účastníci demonstrace po celou dobu jeho promluvy bučí, na podium přilétla i vajíčka, která ochranka odráží deštníky.

Účastníci udělili prezidentu Zemanovi červenou kartu

Účastníci udělili prezidentu Zemanovi červenou kartu

14.50 Na podiu ho vystřídal další účastník listopadových demonstrací Miroslav Jansta.

14.45 S proslovem vystupuje účastník demonstrací v roce 1989 Jan Vidím. „Užijme si dnešní den, je totiž svátkem všech, kteří milují svobodu,“ prohlásil.

14.40 Rektor UK vzpomíná na listopadové události roku 1989 a zároveň připomíná, že znakem demokracie je možnost říct svůj názor a naslouchat. „Nebuďme jako oni,“ vzkazuje rektor UK davu, který skanduje Nechceme Zemana.

„Nebuďme jako oni,“ vzkazuje rektor UK davu, který skanduje Nechceme Zemana

„Nebuďme jako oni,“ vzkazuje rektor UK davu, který skanduje Nechceme Zemana

14.35 Rektor UK se snaží uklidnit dav, aby mohla zaznít studentská hymna v provedení sboru Univerzity Karlovy.

14.33 Prezidenti v doprovodu rektora UK vstupují na podium. Účastníci skandují Hamba a Miloše do koše.

14.25 Dav skanduje heslo Už jsme tady, zvoní klíči a pískají. Na podium vstupuje studentka Kateřina Kosová z 3. lékařské fakulty UK.

14.20 Účastníci shromáždění netrpělivě očekávají příjezd prezidentů středoevropských zemí. Mnoho z nich má v rukou červené karty, v davu jsou vidět transparenty s textem Miloše do koše aj.

14.15 Prezidenti a zástupci UK se přemisťují na Albertov.

14.00 Po slavnostním zahájení si představitelé UK spolu s prezidenty prohlédli celou expozici za doprovodu jejích autorů z Archivu UK.

Prezidenti si prohlédli právě otevřenou expozici

Prezidenti si prohlédli právě otevřenou expozici

13.55 Prezident Miloš Zeman poděkoval za pozvání na výstavu, která nás spojuje s roky 1939 a 1989. Zároveň se zamýšlí nad tím, proč si tolik připomínáme smrt studenta Opletala a již méně dělníka Sedláčka. Podle něj to byla právě dezinformace o mrtvém studentovi, která v listopadu 1989 přispěla k rehdejšímu vývoji událostí.

13.50 Výstava přestavuje listopadové události roku 1939 i 1989 z méně známého pohledu. Návštěvníci si budou moci poslechnout dobové rozhlasové reportáže nebo projevy prezidentů Edvarda Beneše a Emila Háchy a prožít si tehdejší dny prostřednictvím sledování osudů lidí, kteří je utvářeli. Expozice bude veřejnosti přístupná od dnešních 15 hodin a pak každý den až do 28. února od 10 do 18 hodin. Více o výstavě zde.

13.40 Prohlídku historické budovy UK zakončili prezidenti visegrádské čtyřky a prezident Německa v Křížové chodbě Karolina, kde společně s rektorem UK Tomášem Zimou slavnostně zahájili výstavu Listopady/Novembers.

Prezidenti s rektorem UK Tomášem Zimou slavnostně zahájili výstavu Listopady/Novembers

Prezidenti s rektorem UK Tomášem Zimou slavnostně zahájili výstavu Listopady/Novembers

13.30 Prezidenti pěti států se podepsali do univerzitní pamětní knihy. Rektor UK Tomáš Zima jim předal k připomenutí 75. a 25. výročí událostí spojených se 17. listopadem roku 1939 a 1989 pamětní listy UK. Poté si hosté prohlédli za doprovodu představitelů UK Karolinum.

Prezidenti si prohlédli za doprovodu představitelů UK Karolinum

Prezidenti si prohlédli za doprovodu představitelů UK Karolinum

13.25 Prezidenti se v doprovodu svých delegecí shromáždili v recepčních prostorách Karolina, kde má podle hostitele setkání rektora UK věda a vzdělání už více než šestisetletou tradici.

13.20 Příchod prezidenta Zemana provázelo bučení a červené karty v rukou demonstrantů.

13.15 Před Karolinem se právě rozvlnily vlajky České republiky, Polska, Maďarska, Německa a Slovenska. Prezidenti těchto zemí – Miloš Zeman, Bronisław Komorowski, János Áder, Joachim Gauck a Andrej Kiska – s mírným zpožděním dorazili do historického centra Univerzity Karlovy, kde je přivítal rektor UK Tomáš Zima.

13.00 Očekává se příjezd prezidentů visegrádské čtyřky a Německa do Karolina.

11.20 Rektor UK Tomáš Zima položil věnec u památníku Ruzyně 1939–1941 Nezapomeneme. Pietní akt připomněl devět studentských funkcionářů, kteří byli popraveni v ranních hodinách 17. listopadu 1939.

11.00 Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Jan Royt zůstal i dnes věrný svému ekologickému přesvědčení a akce UK objíždí na kole. Z praktických důvodů zvolil elektrokolo.

10.50 Vzpomínkovou akci zakončil hromadný zpěv hymny a položení věnců u pamětní desky.

Rektor UK Tomáš Zima položil věnec u pamětní desky v Žitné ulici

Rektor UK Tomáš Zima položil věnec u pamětní desky v Žitné ulici

10.45 Přítomné pozdravil i rektor Libor Grubhoffer z Jihočeské univerzity, který nebyl pozván na Pražský hrad na oslavy 28. října. Demagogické projevy prezidenta Zemana považuje nejen za směšné, ale i za nebezpečné a ohrožující svobodu v naší zemi.

10.40 Rektor ČVUT Petr Konvalinka: „Dovolte, abych vás při této příležitosti poprosil, abychom společně kultivovali naši společnost a nebyli jsme svědky toho, co se děje v posledních dnech.“

10.35 Rektor UK Tomáš Zima ve svém proslovu zmínil, že právě v těchto místech byli během pokojné demonstrace postřeleni studenti Jan Opletal a Václav Sedláček. „Pokud nebudeme hájit principy svobody a humanismu, může se stát něco nedobrého nejen v naší zemi,“ řekl.

10.25 Průvod v čele s rektorem UK Tomášem Zimou dorazil k pamětní desce Jana Opletala a Václava Sedláčka v Žitné ulici. Na vzpomínkovou akci organizátoři pozvali kromě tradičně zaštiťujících rektorů Českého vysokého učení technického, Univerzity Karlovy a Univerzity obrany také rektory Jihočeské a Masarykovy univerzity. „Rozhodli jsme se poskytnout prostor rektorům poté, co jim byl jinde upřen. Rektor Libor Grubhoffer naše pozvání přijal, Mikuláš Bek se omluvil a podpořil akci písemnou zdravicí.“ řekl Štěpán Esterle, mluvčí Studentské komory Rady vysokých škol.

10.05 Pietní shromáždění čítající stovky lidí se pomalu začíná přesouvat do Žitné ulice, kde je umístěna pamětní deska Jana Opletala.

9.40 Kladení věnců k pamětním deskám na budově Hlávkovy koleje za účasti slavnostní vojenské jednotky a vystoupení pěveckých mužských sborů.

9.35 Rektor UK Tomáš Zima ve svém proslovu připomněl ohlasy událostí, které nastaly po listopadu 1939.

„Dvakrát v naší novodobé historii vystoupili studenti významným způsobem na obranu svobody a demokracie. V obou případech se postavili proti systému založenému na lži, nenávisti a násilí a v obou případech byl jejich pokojný protest brutálně potlačen.

Smrt Jana Opletala, poprava studentských představitelů, události 17. listopadu 1989 a následujících dní nám trvale připomínají ideály svobody a demokracie, na nichž stojí naše moderní státnost.

Je proto naší povinností předávat toto poselství i generacím, které se narodily již ve svobodě a tvrdými zkouškami minulosti neprošly.

Oslavy 17. listopadu začaly před Hlávkovou kolejí

Oslavy 17. listopadu začaly před Hlávkovou kolejí

Naplňujme a rozvíjejme ideály svobody, demokracie a humanismu, pro které byli mnozí perzekvováni a za něž často položili své životy,“ vzkázal rektor UK. (celý proslov)

9.30 Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor ČVUT, připomíná roli studentů a jejich boj za svobodu napříč celým 20. stoletím i v současné době.

9.25 Slova se ujímá pamětník roku 1939 PhDr. Vojmír Srdečný, který vzpomíná na návštěvu Sachsenhausenu z roku 2005, kde v archivu objevil řadu materiálů o studentech 17. listopadu. Materiály se mu povedlo získat pro ČR, část jich získal i archiv UK.

9.20 Ing. Jaroslav Vodička, předseda ČSBS, se vyjádřil kriticky, že se kvůli událostem roku 1989 zapomíná na to, co se stalo v roce 1939. „Považuji to za ostudu a nevděčnost vůči studentům roku 1939.“

9.13 Senátor Milan Štěch: „Kdyby nebylo demonstrace v roce 1939, našli by si nacisté jiný důvod, proč zavřít vysoké školy.“

9.05 Úvodní slovo patří již tradičně prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc., předsedovi nadace Nadání. (celý proslov)

9.00 Pieta zahájena husitským chorálem Ktož sú boží bojovníci v provedení pěveckých mužských sborů. Na místě jsou zástupci akademické obce, studentských spolků, vlády i Senátu.

8.50 U pražské Hlávkovy koleje v v Jenštejnské ulici se scházejí desítky lidí, aby si připomněli události roku 1939. Setkání pořádá Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Českým svazem bojovníků za svobodu.

K Hlávkově koleji nakonec dorazilo několik stovek lidí

K Hlávkově koleji nakonec dorazilo několik stovek lidí
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.