Helena Zdráhalová • foto: www.companynewheroes.com • 30. prosince 2014

Kam budou směřovat dotace? Evropský projekt pátrá po tom, co lidem ve městech chybí

Zavedení nočních taxi-busů, méně byrokracie, vybudování komunitního bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel. To jsou jen některé příklady toho, co by se dalo zlepšit v tuzemských městech podle představ jejich obyvatel. Zapojit přímo veřejnost do výzkumu je záměrem mezinárodního projektu, který chce odhalit největší problémy i pozitiva evropských měst a v návaznosti na to zefektivnit přerozdělování evropských peněz. Za Českou republiku projekt koordinují odbornice Katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK.

První setkání proběhlo letos v březnu, mezi zúčastněnými byli lidé různého stáří a sociálního postavení i rozličných zájmů žijící v různě velkých městech po celé republice. Dorazili zástupci místních samospráv, občanských iniciativ, podnikatelského sektoru či neziskových organizací. A téma, o kterém chtěli hovořit? S čím mají ve městech dobré zkušenosti a co by se mělo zlepšit.

Docentce Marii Dohnalové a doktorce Selmě Muhič Dizdarevič z Fakulty humanitních studií UK se podařilo sestavit tři fokusní skupiny, každou asi o čtyřiceti lidech, a rychle se vrhnout do projektu Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities (SEiSMiC), do kterého se kromě České republiky zapojilo dalších devět států včetně Velké Británie, Německa či Itálie.

„Od projektu se očekává, že se nám podaří zaznamenat hlas lidu k tomu, co se mu líbí a naopak nelíbí v místech, kde žije. V České republice se nám nejčastěji opakovala čtyři témata – spolupráce sektorů pro komunitní rozvoj, hledání nových forem sociálního začleňování, vzdělávání k občanství a zvýrazňování dobrovolnické práce,“ upozornila docentka Dohnalová.

Pod hlavičkou tohoto projektu vznikly v deseti zapojených státech tzv. národní sítě, tedy diskuzní platformy, jejichž prostřednictvím lidé, kteří mají zájem o rozvoj občanské společnosti a míst, kde žijí, mohou společně usilovat o změnu. Navíc spolu s národními koordinátory mohou vycestovat do Bruselu a předávat si postřehy nebo navazovat nové formy spolupráce s kolegy z ostatních států v tom, co v jednotlivých evropských městech funguje dobře a v čem naopak země pokulhávají.

Jedno takové setkání týmy již mají za sebou. Nejvíce se diskutovalo o tom, jak využívat veřejný prostor, a o spolupráci městských zastupitelstev s občanskými organizacemi a podnikatelským sektorem. Hovořilo se i možnostech začleňování různě znevýhodněných občanů do společnosti a jejich zaměstnatelnosti či o rovných příležitostech žen a mužů.

„Celý projekt má dva hlavní cíle. Prvním z nich je, aby evropské instituce, které určují, na co zaměří evropské fondy, získaly zpětnou vazbu a pohled na realitu očima běžných občanů. Druhým cílem je odhalit témata a vytyčit vhodný směr, kterým by se měl výzkum v Evropské unii v této oblasti vydat,“ vysvětlila docentka Dohnalová.

Celý projekt se rozjel na počátku letošního roku, trvat by měl až do konce roku 2016. Financován je ze 7. rámcového programu. A aby si to, co by se mělo ve městech zlepšit, uměl představit úplně každý, zapojili se do něj i umělci z mezinárodní iniciativy Company New Heroes a z popisu různých nápadů na vylepšení v jednotlivých evropských městech vytvořili sérii ilustrací, která má za sebou první výstavu v Bruselu.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.