Za války obhajoval Židy, po ní K. H. Franka. Výjimečné osudy Kamilla Reslera sleduje nová kniha

„Všichni víme, co se o právnících říká. Najednou jsem ale objevil někoho, kdo by mohl být vzorem a pozitivním příkladem, chtěl jsem o něm proto zjistit víc.“ Svůj zájem o advokáta Kamilla Reslera, který proslul jako obhájce ex offo K. H. Franka v roce 1946, přetavil student Právnické fakulty UK Jakub Drápal ve čtivou monografii Poslušen zákonů své země a svého stavu. Čtenáře v ní mimořádně poutavým způsobem seznamuje s neobyčejnou veřejně činnou osobností, jež se i ve složitých a dramatických dobách dokázala zachovat správně, čestně a spravedlivě.

Kniha Poslušen zákonů své země a svého stavu vyšla v listopadu loňského roku a už teď se připravuje její dotisk

Kniha Poslušen zákonů své země a svého stavu vyšla v listopadu loňského roku a už teď se připravuje její dotisk

Každý student práv během svého studia narazí na otázku, jak se vyrovnat s tím, že by v budoucnu jako advokát měl obhajovat člověka, o jehož vině není pochyb. Základní poučení, které se studentům dostane, je to, že každý má právo na spravedlnost a spravedlivý proces, ať už je jeho provinění jakékoli. To se snadno poslouchá, vyrovnat se s tím v reálném životě však může být složitější.

A právě do tak obtížné situace se dostal i Kamill Resler. Jako advokát si během první republiky dokázal vybudovat dobré renomé, které si nepošpinil ani během protektorátu. Za války se dokonce nebál obhajovat několik desítek lidí, jež nacisté pronásledovali a některé z nich nakonec i popravili. Možná až kuriózně právě na něj v roce 1946 připadla také povinnost obhajovat německého státního ministra pro Čechy a Moravu a nejvyššího představitele třetí říše působícího na území Československa Karla Hermanna Franka. Kamill Resler se této povinnosti snažil vyhnout, avšak bez úspěchu. Výběr padl na něj právě proto, že se od něj očekávalo, že k případu bude přistupovat jako ke každému jinému, tedy s naprostou pečlivostí a snahou o maximální spravedlnost. A to bylo u takto výjimečného procesu s mezinárodním dosahem naprosto zásadní.

Jakuba Drápala k zájmu o advokáta Kamilla Reslera přivedl český film Ex offo režiséra Jaromíra Polišenského, který se věnuje právě procesu s K. H. Frankem. Po zhlédnutí tohoto snímku se student za velké podpory současného děkana Právnické fakulty UK prof. Jana Kuklíka, jenž se věnuje právním dějinám, vydal pátrat do tuzemských archivů. Ukázalo se, že se dochovalo velké množství materiálů týkajících se Kamilla Reslera a že řadou z nich se dosud nikdo nezabýval. Jakub Drápal tak například objevil několik desítek dosud nepublikovaných fotografií z procesu s K. H. Frankem, které si Kamill Resler schraňoval.

„V pozůstalosti jsem narazil i na poslední dopisy lidí, které Resler obhajoval za války a kteří pak byli popraveni. To mě velmi dojalo. Je zvláštní číst dopisy psané pár hodin před popravou, zjišťovat, na co odsouzení myslí, na co vzpomínají, co vzkazují,“ poznamenal Jakub Drápal.

Postupně se ukázalo, že nashromážděný materiál vydá nejen na článek, ale na celou publikaci, a Jakub tak za pomoci profesora Kuklíka začal pátrat po nakladateli. Tím se nakonec stalo nakladatelství Auditorium a kniha Poslušen zákonů své země a svého stavu se pomalu začala rodit. Finančně na vydání přispěly Česká advokátní komora i Nadace Hugo Grotius. „Byl jsem ve druhém ročníku, když jsem viděl film a začal jsem se o Kamilla Reslera zajímat. O rok a půl později jsem měl hrubý rukopis napsaný, pak už jen zbývala redaktorská práce,“ popsal student UK, jak rychle mu šla práce od ruky.

Jeho úcta vůči tomuto advokátovi navíc během studia Reslerova života a osobnosti postupně narůstala. „Zaujalo mě na něm to, že dokázal v každé době žít tak nějak správně a rozlišit, kdy se podvolit a kdy ne, rozpoznat, co je důležité a co ne. Dokázal najít pravdu a zároveň se neprodat. Připadá mi, že dokázal jít tím správným směrem a zároveň ne vždy musel jít hlavou proti zdi. Statečnost není jenom to, když se člověk postaví proti zlu a nechá se popravit. Statečnost se může projevovat i v každodenním životě,“ zamýšlel se Jakub Drápal.

Studentovi magisterského cyklu studia na Právnické fakultě UK se tak podařilo vedle svých školních povinností a výzkumu k diplomové práci napsat mimořádně kvalitní publikaci, která stojí na hranici odborné monografie a literatury faktu. Její kvality ocenil v nedávno vydané recenzi i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ještě před vydáním monografie uspěl Jakub Drápal se svou prací v několika soutěžích: získal Cenu Edvarda Beneše a cenu Ius et Societas, obstál s ní také ve Studentské vědecké a odborné činnosti na Právnické fakultě UK.

Publikace je navíc napsána velmi čtivou formou a osudy Kamilla Reslera jsou natolik zajímavé, že stojí za přečtení i těm, které právo nijak zvlášť profesně či studijně nezajímá. „Byl velmi inspirativní osobností. Působil v odboji, psal básně, vydával krásné knihy, sám byl bibliofil. Pomáhal lidem v nouzi, řadu umělců zastupoval dokonce zdarma, mezi ně patřil například S. K. Neumann. To všechno by se mělo stále připomínat a sloužit za vzor. Nejde jen o to dělat dobře právnickou práci, smysl má dělat i něco navíc,“ podotkl Jakub Drápal.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.