ČEgÚ FF UK; Lucie Kettnerová • foto: Jaromír Krejčí a Martin Frouz • 4. ledna 2015

Čeští egyptologové objevili hrobku doposud neznámé staroegyptské královny

Pyramidová nekropole v Abúsíru (EAR), kde již takřka 55 let provádí Český egyptologický ústav FF UK archeologický výzkum, opět prokázala, že jde o jednu z nejvýznamnějších lokalit v Egyptě. Členové expedice ČEgÚ FF UK v průběhu podzimu prozkoumali hrobku, která je součástí nevelkého pohřebiště rozkládajícího se na jih od zádušního komplexu panovníka Raneferefa. Podle všech indicií byla její „majitelkou“ královna Chentkaus III.

Na pohřebišti byli pohřbíváni členové dvorské elity doby poloviny 5. dynastie (přibližně 2450 př. Kr.). Nalezená hrobka (egyptology označovaná jako AC 30) se jak rozměrově, tak svojí podobou neliší od ostatních hrobek ve svém okolí (jde o hrobku typu mastaba). V nadzemní části mastaby se nacházela kaple s dvojicí nepravých dveří v západní stěně. Pohřební komora v podzemí hrobky byla přístupná vertikální šachtou. Stejně jako tomu bylo v případě ostatních hrobek na pohřebišti, byla i tato hrobka poničena vykradači hrobek a zloději kamene, přesto se v pohřební komoře podařilo najít části pohřební výbavy – např. 24 travertinových modelů nádob nebo měděné modely nástrojů.

Výzkum v pohřební komoře ale také odhalil stavební nápisy na bočních stěnách a podlaze komory, které bezpochyby určují, že majitelkou hrobky byla „manželka krále“ a „matka krále“ Chentkaus (III.). „Jedná se o velmi významný objev, protože přináší nové informace k dějinám Egypta doby poloviny 5. dynastie. Doposud nedoložená královna Chentkaus III. byla s velkou pravděpodobností manželkou panovníka Raneferefa, jehož hrobový komplex s Nedokončenou pyramidou a významnými nálezovými soubory – chrámovým papyrovým archivem nebo kolekcí panovníkových soch – čeští egyptologové odkryli nedaleko od její hrobky v 80. a 90. letech 20. století,“ popisuje doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., zástupce ředitele Českého egyptologického ústavu FF UK.

Podle egyptologů je však ještě důležitější další Chentkausin titul, a to „matka krále“. Pokud byla královna pohřbena v době vlády panovníka Niuserrea, jak tomu nasvědčují například také objevené otisky pečetí, lze předpokládat, že pravděpodobně byla matkou krále Menkauhora, Niuserreova následovníka na egyptském trůnu. „K tomuto panovníkovi existuje poměrně málo informací, a proto je uvažované napojení na členy královské rodiny pohřbené v Abúsíru velmi důležité,“ doplňuje docent Krejčí.

Abúsír je významná archeologická lokalita ležící přibližně 25 km na jihozápad od dnešní Káhiry. Kromě pyramidových komplexů několika panovníků 5. dynastie se tu nacházejí pohřebiště úředníků a kněží z doby 3. až 6. dynastie, ale také šachtové hrobky ze sajsko-perské doby (kolem roku 525 př. Kr.). 
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.