Petra Köpplová • foto: red. • 8. ledna 2015

Spolek mediků českých slavil 25. výročí znovuobnovení

Nejstarší studentský spolek na Univerzitě Karlově, Spolek mediků českých, si slavnostním zasedáním 7. ledna připomněl 25. výročí znovuobnovení činnosti. Oslavy v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty UK vyvrcholily odhalením pamětní desky v klubovně spolku.

„Nejtěsnější spolupráce se spolkem probíhala, když jsem převzal vedení fakulty,“ vzpomínal současný rektor a bývalý děkan 1. lékařské fakulty UK Tomáš Zima. „Věděl jsem, že podpora spolku znamená pomoc široké obci studentů, a spolek na druhé straně pomáhal fakultě v její prezentaci. Vlajkovou lodí spolku je tradiční ples mediků, ten letošní bude už 127. v řadě,“ připomněl ve své řeči jednu z nejvýznamnějších akcí, které spolek pořádá. Rektor ve svém vystoupení poděkoval současnému i minulému vedení spolku za vše, co dělají nejen pro studenty medicíny, ale i pro akademický život na univerzitě.

„Jako fakulta o sobě rádi prohlašujeme, že jsme nestarší a největší, ale zároveň všichni víme, že ani stáří, ani velikost nehrají takovou roli. Spolek se na rozdíl od nás, lidských bytostí, stále obnovuje, stále vyvíjí a stále funguje. Spolek je platformou osoby a osobnosti studentů z naší akademické obce, kteří mají zájem o to, co by se dalo nazvat s velkým respektem občanskou společností. Starají se o rozvoj své obce a to je velmi pozitivní,“ uvedl ve svém přání současný děkan 1. lékařské fakulty UK Aleksi Šedo.

Spolku mediků českých poblahopřáli k další činnosti také prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Jaroslav Blahoš a bývalý děkan prof. MUDr. Štěpán Svačina.

Spolek mediků českých, který v současnosti vede Petra Kňažeková, sdružuje více než 1400 členů. Mezi pravidelné akce patří například Burza učebnic, spolek také pro dárce krve organizuje akci s názvem Kapka krve. Mezi nejpopulárnější patří Hvězdná pařba a především tradiční plesy mediků v paláci Žofín.

Spolek mediků českých založili studenti v roce 1863 jako neveřejný. Jedním z hlavních iniciátorů založení byl Purkyňův žák František Novotný, který spolek vedl. Proměnu klubu ve Spolek českých mediků umožnilo uvolnění podmínek spolkového života, který přinesl nový shromažďovací zákon v roce 1867.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.