Helena Zdráhalová • foto: red. • 20. ledna 2015

Trojice talentovaných vědců získala prestižní univerzitní Bolzanovu cenu

Univerzita Karlova tímto oceněním vyznamenává ty nejtalentovanější mladé vědce uplynulého akademického roku. Bolzanova cena každý rok putuje do rukou trojice badatelů, kteří předložili tu nejkvalitnější absolventskou vědeckou práci zaměřenou na oblast společenskovědní, přírodovědnou a lékařskou. Letošní laureáty přijal v Karolinu 20. ledna rektor UK prof. Tomáš Zima, aby jim cenu osobně předal a pogratuloval k úspěchu.

„Věřím, že toto ocenění není vaše první a ani poslední a že jistě bude velkým stimulem k další vědecké práci ve vašich vědních disciplínách. Chtěl bych vám poblahopřát k udělení Bolzanovy ceny Univerzity Karlovy. Chtěl bych také poblahopřát vašim spolupracovníkům na pracovištích na fakultách, protože moderní věda není dílo jednotlivců, ale celých týmů, kolektivů a často nejenom z jednoho pracoviště,“ blahopřál rektor UK prof. Tomáš Zima trojici oceněných.

V jedenadvacátém ročníku této soutěže v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů uspěla Mgr. Radka Těšínská Lomičková, Ph.D., z Katolické teologické fakulty UK. Ve své dizertaci pojmenované Znaková řeč v cisterciáckých a benediktinských klášterech ve středověku se věnuje velmi specifické problematice, kterou dosud ani zahraniční vědci souvisle nestudovali. Zaměřila se totiž na téma ticha a mlčení pevně spojeného s řeholním životem a v souvislosti s tím i na rozvoj znakové řeči používané v klášterech v období od 10. do 15. století.

Komise Bolzanovy ceny, která rektorovi navrhuje vhodné kandidáty na ocenění, v kategorii přírodovědné vyzdvihla dizertační práci RNDr. Lukáše Ondiče, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK pojmenovanou Silicon nanocrystals, photonic structures and optical gain. Lukáš Ondič studoval optické vlastnosti křemíkových nanokrystalů a možnosti jejich zlepšení. Jeho práce je důležitá pro další možný rozvoj využívání křemíkových nanokrystalů.

V kategorii lékařských věd se z Bolzanovy ceny radoval MUDr. Viktor Kočka, Ph.D., z 3. lékařské fakulty UK, který zaujal porotu svou dizertací na téma Ischemická choroba srdeční – od patofyziologie ischemické mitrální regurgitace k perkutánní koronární intervenci. Viktor Kočka se zabývá klinickým výzkumem nových metod v intervenční kardiologii. Několik let sbíral odborné zkušenosti na západoevropských pracovištích, a i když nyní trvale působí na 3. lékařské fakultě UK, stále jezdí jako špičkový lektor učit do zahraničí. Jeho práce si zaslouží pozornost také z toho důvodu, že výsledky výzkumu propojují klinickou i teoretickou oblast medicíny a mohou sloužit jako výchozí základ v postupu zlepšování terapie.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.