Helena Zdráhalová • foto: Thinkstock • 9. února 2015

Studenti učí studenty. Budoucí právníci vedou interaktivní kurzy na středních školách

Neznalost zákona neomlouvá, přehled o základních normách a předpisech dané země potřebuje mít každý její obyvatel. Prohlubovat povědomí o nich už několik let nejen na středních školách pomáhají také studenti Právnické fakulty UK v rámci projektu Street Law.

Projekt Street Law je prospěšný jak studentům vysokých, tak středních škol

Projekt Street Law je prospěšný jak studentům vysokých, tak středních škol

Program, jehož cílem je zvyšovat právní gramotnost obyvatel, se začal rozvíjet v 70. letech ve Spojených státech amerických při Georgetown University ve Washingtonu, kde vznikl nápad, že by studenti práv mohli během svého vlastního vzdělávání udělat i něco pro okolní komunitu. Pod vedením svých vyučujících proto začali docházet na základní školy v sousedství se snahou předat dětem něco z toho, co se sami naučili. A protože se projekt setkal s velmi pozitivními ohlasy, začal se pomalu šířit po celém světě.

V České republice se o jeho zavedení začalo hovořit už na začátku 90. let, kdy se ho ujaly různé neziskové organizace. Právnické fakulty ho však do svého vzdělávacího programu zapojily až v posledních pěti letech, mezi nimi první pražská práva.

Studenti Právnické fakulty UK tak v rámci speciálně vypsaného kurzu chodí učit na gymnázia i na střední odborné školy, které o projekt projeví zájem. V každé instituci obvykle dvojice studentů stráví deset vyučovacích hodin. Výběr tématu, jemuž se věnují, vychází z poptávky samotné školy. Podle garanta celého projektu JUDr. Mgr. Michala Urbana, Ph.D., je největší zájem o ústavu, lidská práva, trestní, rodinné nebo pracovní právo a nový občanský zákoník. Zvlášť v době blížících se voleb přibývá poptávka i po politologických tématech.

„Klademe velký důraz na metody, pomocí kterých se snažíme žákům právo přiblížit. Výuka by měla být interaktivní, studenti připravují pro své žáky různé aktivity, diskuze, simulace. V některých případech uspořádají dokonce i simulované soudní jednání. Studenti na něj svoji třídu průběžně připravují, představí případ, který nějakým způsobem souvisí s tématem, jež probírali, rozdělí žákům role a průběžně s nimi procházejí přípravu na soud. Finále, tedy samotný soud, se pak obvykle odehrává přímo na Právnické fakultě UK, kde je možno využít místnost, která vypadá jako skutečná soudní síň. Od letošního roku máme dokonce k dispozici i taláry. Když se mladí lidé s tímto prostředím seznámí již během středoškolské výuky, ztratí alespoň část strachu, který s ním obvykle bývá spojen. A snad k našim soudům získají i větší respekt,“ vysvětlil doktor Urban.

Studenti práv si díky výuce na školách jednak rozšíří právní znalosti, ale také rozvinou své právní dovednosti, prakticky se naučí vyhledávat v předpisech, komunikovat s laiky a vysvětlovat jim danou problematiku, spolupracovat v týmu, plánovat a někdy i napsat základní právní dokumenty.

V rámci projektu studenti pomáhají laikům získat větší přehled o právu, ale také se sami v mnohém zlepšují. „Studenti se neučí paragrafy proto, aby je uměli odcitovat, ale protože potřebují vyřešit daný případ nebo odpovědět zvědavému žákovi. Studenti práv si díky výuce na školách jednak rozšíří právní znalosti, ale také rozvinou své právní dovednosti, prakticky se naučí vyhledávat v předpisech, komunikovat s laiky a vysvětlovat jim danou problematiku, spolupracovat v týmu, plánovat a někdy i napsat základní právní dokumenty. Zlepší se také ve vystupování před větším počtem lidí a umění prezentovat,“ podotkl doktor Urban.

Právě z toho důvodu je předmět mezi budoucími právníky velmi oblíbený. Za pět let, během kterých fakulta program vypisuje, se do něj zapojilo přes 170 studentů, kteří vyučovali více než 2200 středoškoláků. Těm studentům, kterým je výuka blízká a chtěli by se jí věnovat i nadále, navíc Právnická fakulta UK pomáhá získávat pedagogické minimum potřebné k tomu, aby zájemci mohli učit na školách trvale.

Michal Urban společně se studenty práv, kteří mu se Street Law pomáhají, v současné době usiluje o vytvoření internetových stránek, jež by o projektu informovaly a kde by středoškolským učitelům byly k dispozici vzorové plány hodin ke stažení. Rád by také připravil kurzy pro samotné učitele základních i středních škol o moderních metodách výuky práva. Jeho záměrem je navíc do kurzů Street Law zapojit i studenty Pedagogické fakulty UK.

Michal Urban se snaží o to, aby budoucí právníci získali potřebnou praxi již během studia, a společně s děkanem PF UK prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc., stojí také za projektem bezplatné právní poradny, kterou od konce roku 2014 nabízí Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Právnickou fakultou UK. Studenti vyšších ročníků práv v rámci tohoto projektu pod odborným vedením zaměstnanců pražského magistrátu zdarma poskytují právní konzultace.

Rádi byste se obrátili na právní poradnu? Jak na to, se dozvíte ZDE.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.