Lucie Kettnerová • foto: red. • 12. dubna 2015

UK představila veřejnosti nabídku zájmových i profesních vzdělávacích programů

Když se spojí Den celoživotního vzdělávání s Festivalem absolventů, vznikne akce, na níž můžou společně vyrazit hned tři generace. Děti se zabaví v herním koutku, rodiče si vyslechnou fakta o využívání nových technologií ve výuce nebo si vyzkouší základy první pomoci a prarodiče si třeba odnesou letáky k nabídce Univerzity třetího věku. Program, který včera proběhl v Karolinu, byl ale ještě mnohem širší a zúčastnilo se ho kolem tisícovky návštěvníků.

Cílem Dne celoživotního vzdělávání bylo představit širokou nabídku zájmových i profesních vzdělávacích programů, které nabízí Univerzita Karlova. Každá z fakult měla v Karolinu svůj stánek, kde se zájemci dozvěděli informace o Univerzitě třetího věku i programech pro děti, kurzech pro cizince či o možnostech vzdělávání prostřednictvím internetu.

O Univerzitě třetího věku, využívání nových technologií ve výuce či e-learningu se hovořilo také na přednáškách v přilehlých sálech, návštěvníci se však mohli zúčastnit i přednášek popularizačně naučných. Například prof. ThDr. Jan B. Lášek aktuálně představil osobnost Mistra Jana Husa, jehož kulaté výročí úmrtí si letos připomeneme, a Mgr. Michal Žák, Ph.D., se pro změnu snažil posluchačům vysvětlit, proč nejsou předpovědi počasí přesné.

Součástí akce byl i bohatý doprovodný program. Návštěvníci měli jedinečnou příležitost podívat se „pod pokličku“ projektu Vzdělávání po síti, v rámci kterého vědci UK prostřednictvím vysílání ČT 24 již více než dva roky poskytují veřejnosti nejnovější vědecké poznatky, seznámit se goniometrií či českým národním jazykovým korpusem. Medici a pracovníci LF UK v Plzni pak zájemcům předvedli, jak zašívat rány a jak správně resuscitovat.

Svůj stánek tu měl i nedávno ustanovený Klub Alumni UK, jehož členy se mohou stát všichni absolventi Univerzity Karlovy. Tento víkend poprvé bylo také poprvé otevřeno pro veřejnost Muzeum UK s novou expozicí. Muzeum se nalézá ve sklepních prostorách Karolina a k vidění jsou tu listiny vztahující se k založení univerzity či kopie univerzitní pečeti a žezla.

Záznam přednášek najdete zde.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.