Lucie Kettnerová • foto: ÚKAR FF UK • 24. dubna 2015

Národní galerie ruší sbírku Umění starověku! Expozice je k vidění už jen do 26. dubna

Pouze rok a jeden týden vydržela nová expozice Umění starověku v paláci Kinských. Přitom se jedná o jedinou výstavou prezentující průřez starověkem a antikou v Česku. Národní galerie, která je majitelem objektu, se zde nadále rozhodla pořádat krátkodobé výstavy s vysokým návštěvnickým potenciálem. Poslední možnost zhlédnout tuto unikátní výstavu tak máte pouze o tomto víkendu.

Červenofigurová amfora panathénajského typu: nahý mladík s ratolestí před oltářem, jižní Itálie, 3. čtvrtina 4. století př. n. l.

Červenofigurová amfora panathénajského typu: nahý mladík s ratolestí před oltářem, jižní Itálie, 3. čtvrtina 4. století př. n. l.

Podle informací, které Národní galerie zveřejnila na svých webových stránkách, bude stálá expozice Umění Asie po několikatýdenní rekonstrukci znovu otevřena, a to s novým tematickým programem. Ve třetím patře paláce Kinských, kde bylo doposud prezentováno Umění starověku, budou probíhat krátkodobé výstavy s vysokým návštěvnickým potenciálem.

A co se stane s exponáty? Exponáty ze staroegyptské sbírky Náprstkova muzea, antické originály ze sbírek oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea a Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty UK skončí v depozitářích.

„Pevně věřím, že se nám podaří v dohledné době najít prostor, kde tyto sbírky budeme moci prezentovat, a jako hlavní autor společenskovědní části expozice v Národním muzeu se také budu snažit najít prostor pro aspoň část této expozice v opravené hlavní budově Národního muzea po jejím otevření,“ řekl Marek Junek, ředitel Historického muzea Národního muzea.

Ústav pro klasickou archeologii FF UK využívá výstavní prostory Galerie antického umění v prostorách kláštera v Hostinném, je tedy pravděpodobné, že některé z dvacítky předmětů z období antiky, které se postěhují z paláce Kinských, budeme mít šanci vidět právě zde.

Stálá expozice Umění starověku byla v Národní galerii otevřena 17. dubna 2014 společně s expozicí Umění Asie v paláci Kinských (Staroměstské náměstí 12).

Expozice Umění starověku je k vidění už jen do neděle 26. dubna, otevřeno je od 10 do 18 hodin.

V souvislosti s dočasným uzavřením expozice připravilo Lektorské oddělení Národní galerie v Praze na sobotu 25. dubna zajímavý doprovodný program Motýl a asijské květiny navazující na letošní tematický projekt a připravovanou výstavu Skrytá řeč rostlin.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.