Helena Zdráhalová • foto: Thinkstock • 11. května 2015

Začít plodit dřív, aby lidé stihli mít tolik dětí, kolik si přáli. To by měl stát podporovat, ukazuje studie

Pokles porodnosti v České republice by mohla zastavit změna rodinné politiky. Vyplývá to z výzkumu, který vedla RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D., vedoucí katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK. Její studie ukazuje, že nárůst počtu narozených dětí v zemi během prvního desetiletí nového století odpovídal době, kdy stát přijal nová opatření, jež finančně podporovala rodiny. Jiřina Kocourková nyní výsledky své práce využije i při svém působení v komisi pro rodinnou politiku, kterou na začátku letošního roku ustavila ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová.

Stát by měl podporovat rodiče, aby měli více dětí, upozorňuje demografka

Stát by měl podporovat rodiče, aby měli více dětí, upozorňuje demografka

Od roku 2012 Jiřina Kocourková v rámci svého projektu studovala příčiny toho, proč se v letech 2003 až 2008 v České republice zvyšovala plodnost a proč se na konci desetiletí růst zastavil. Ukázalo se, že na růst měla pozitivní vliv opatření rodinné politiky přijatá v letech 2001 až 2007 a že ekonomická recese a zastavení finanční podpory rodin také zastavila rození dětí.

„Bez systematického a cíleného rozvoje opatření rodinné politiky nelze očekávat spontánní návrat na vyšší úroveň plodnosti,“ podotkla Jiřina Kocourková. „Adekvátně nastavená rodinná politika by měla podporovat reprodukční funkci rodin ve dvou směrech. Zaprvé: podpořit včasné zakládání rodin, a tím zastavit pokračující odsouvání rodičovství do vyššího věku žen i mužů. A zadruhé: podpořit rodiny, aby měly druhé dítě. Většina českých rodin plánuje mít dvě děti, ale k naplnění těchto plánů dochází méně často v porovnání s cílem mít alespoň jedno dítě,“ zdůraznila.

Demografka upozorňuje také na to, že s tím, jak ženy odsouvají mateřství do vyššího věku, je pravděpodobné, že se bude zvyšovat poptávka po institucích zajišťujících asistovanou reprodukci. I na to by podle ní měl stát brát zřetel.

Jiřina Kocourková nyní navazuje na tento projekt dalším výzkumem, ve kterém se bude zabývat riziky odkladu rodičovství a novými rolemi rodinné politiky, což jsou v současné době velmi aktuální témata, jak ukázala její předchozí studie. „Novým cílem je zjistit rizika odkladu rodičovství pro jednotlivce i společnost, a zda zastavení posunu věku, kdy lidé zakládají rodinu, povede ke zvýšení plodnosti, a následně zvážit nová opatření stimulující dřívější časování narození prvních dětí,“ nastínila hlavní cíle své budoucí práce Jiřina Kocourková.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.