Helena Zdráhalová • foto: red. • 18. května 2015

Učená společnost vyznamenala dvojici vědců, kteří působí na Univerzitě Karlově

Bylo to právě Karolinum Univerzity Karlovy, kde měla v květnu roku 1994 svoje první slavnostní zasedání Učená společnost České republiky. Právě proto se tam také konají její pravidelná výroční setkání, při nichž společnost oceňuje významné tuzemské badatele. Letos se této pocty dočkal i profesor Václav Pavlíček z Právnické fakulty UK, který převzal Medaili Učené společnosti. Pro cenu určenou mladým vědcům si přišel doktor Vít Jelínek z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Cílem Učené společnosti je sdružovat a reprezentovat vědce působící na území České republiky. U jejího zrodu stáli v první polovině devadesátých let minulého století badatelé světového jména prof. Otto Wichterle a prof. Rudolf Zahradník, jak připomněl současný předseda organizace prof. Jiří Bičák, jenž působí na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Ten také upozornil na to, že první podobná sdružení vznikala už v renesanční Itálii.

Na půdě Univerzity Karlovy přivítal nejvýznamnější badatele z celé republiky rektor UK prof. Tomáš Zima. Posluchačům nastínil, jak univerzita podporuje rozvoj vědy a práci badatelů. „Domnívám se, že poslání nejen Univerzity Karlovy, ale i ostatních vysokých škol je společné s posláním Učené společnosti České republiky, a to šířit svobodnou vědu a svobodné vzdělávání a také prosazovat tyto principy ve společnosti,“ zdůraznil rektor. „Významným úkolem pro následující období je zabezpečit rozvoj jak vědních oborů, které jsou v současné době na evropské či světové špičce, tak hlavně těch, jež mají potenciál v brzké době dosáhnout těch nejvyšších evropských standardů. Důležité je, že se podařilo snížit a stabilizovat kvalifikační a věkovou strukturu výrazné většiny oborů, avšak chybí nám prostředky pro získávání a podporu mladých badatelů, zahraničních učitelů a hostujících profesorů. Snažíme se o vyšší zastoupení předních vědců, kteří určují světové oborové trendy. Na Univerzitě Karlově proto vznikla Mezinárodní rada s cílem pomáhat univerzitě při naplňování tohoto poslání,“ doplnil.

Během slavnosti v Karolinu Učená společnost udělila originální medaile za zásluhy o rozvoj vědy. Mezi vyznamenané letos patřil také prof. Václav Pavlíček z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK a předseda správní rady a prezidia nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Učená společnost ocenila Pavlíčkův mimořádný přínos k rozvoji ústavního práva a státovědy.

I jedna z dalších cen, kterými Učená společnost oceňuje významné výsledky tvůrčí práce v badatelském výzkumu mladších vědeckých pracovníků do 40 let, putovala na Univerzitu Karlovu, tentokrát do rukou RNDr. Víta Jelínka, Ph.D., z Informatického ústavu Univerzity Karlovy. Učená společnost vyzdvihla jeho úspěchy na poli kombinatoriky.

Během slavnostního zasedání na Univerzitě Karlově přednášeli také tři hosté Učené společnosti, významní představitelé britské Královské společnosti (Royal Society). Prof. Martin John Rees, baron Rees of Ludlow, hovořil na téma From Mars to Multiverse, prof. Geoffrey Boulton na téma Earth: the Working of Water Planet a prof. sir Brian Heap na téma Can Genetically Modified Crops Help to Feed the World?.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.