FF UK • foto: FF UK • 22. května 2015

Klasický archeolog Jan Bouzek obdržel zlatou medaili UK

Až do soboty 23. května probíhá mezinárodní konference Contacts, Migrations and Climate Change, kterou na počest prof. Jana Bouzka u příležitosti jeho 80. narozenin pořádá Ústav pro klasickou archeologii FF UK. Ve čtvrtek 21. května předal rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima profesoru Bouzkovi zlatou medaili UK.

Ocenění převzali (zleva): Gocha Tsetskhladze, Lidia Domaradzka a Jan Bouzek

Ocenění převzali (zleva): Gocha Tsetskhladze, Lidia Domaradzka a Jan Bouzek

Děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová předala stříbrné pamětní medaile prof. Gochovi Tsetskhladzemu za zásluhy o podporu Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v tradiční oblasti studia jihovýchodní Evropy a Černomoří a prof. Lidii Domaradzké za zásluhy a dlouholetou podporu výzkumného projektu Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v lokalitě Pistiros v Bulharsku.

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., působí na FF UK od roku 1958. V roce 1991 byl jmenován profesorem. V letech 1993–2000 zastával funkci ředitele Ústavu pro klasickou archeologii. V témže ústavu působí dodnes.

Prof. Bouzek vedl řadu výzkumů v Čechách, v šedesátých letech se účastnil několika výzkumů v Řecku, vydal výsledky starších výzkumů prof. Salače v Kymé v Malé Asii a na ostrově Samothráké. V letech 1980–1983 vedl jako poradce UNESCO výzkumy v Anuradhapuře na Srí Lance, od roku 1990 po několik let seminární výzkum na Mušově na jižní Moravě. Od roku 1993 až doposud vede výzkumy řecké osady Pistiros v Bulharsku a v 1996 vedl český výzkum UNESCO v Beirutu.

Jeho hlavními specializacemi jsou raně řecká, etruská a thrácká archeologie. Mnoho studií věnoval také prehistorické středoevropské a římsko-provinciální archeologii a recepci antiky v českém umění. Vydal řadu cizojazyčných knih a popularizujících publikací.

Profesor Bouzek se zasloužil o celoživotní přínos v oblasti rozvoje a zachování oboru klasická archeologie na FF UK. Po roce 1989 se zasadil o její „znovuvzkříšení“ a zapojení do evropského kontextu.

Konference Contacts, Migrations and Climate Change probíhá od 19. do 23. května 2015 v Clam–Gallasově paláci (Husova 20, Praha 1). Program konference je zaměřen na témata blízká prof. Bouzkovi a sleduje vztahy širokého okruhu zemí: oblasti Černomoří, Egejského moře či střední Evropy.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.