red. • foto: red. • 18. června 2015

Alois Souček, pedel Univerzity Karlovy, se účastní promocí už čtyři desetiletí

Pokud jste v uplynulých čtyřech desetiletích promovali na Univerzitě Karlově, s největší pravděpodobností jste přísahali na rektorské žezlo, které měl v ruce právě pedel Alois Souček.  U příležitosti významného životního jubilea dnes rektor UK Tomáš Zima předal Aloisi Součkovi stříbrnou pamětní medaili UK.

Alois Souček pracuje s krátkými přestávkami na UK úctyhodných 38 let. Náplň práce pedela v Karolinu nemá jen svou vznešenou část v taláru se žezlem v ruce, ale zahrnuje i méně atraktivní činnosti. Řada absolventů se tak může s panem Součkem setkat před začátkem promoce také v šatně, kde ho s rozjasněnou tváří a údivem poznávají rodiče a prarodiče dnešních absolventů.

V současné době Alois Souček doprovází při univerzitních ceremoniálech již svého šestého rektora, podle odhadu se účastnil promoce už kolem dvou set tisíc studentů! Jako výraz úcty a uznání za mimořádnou a dlouholetou obětavou práci pro Univerzitu Karlovu a její reprezentaci mu rektor UK Tomáš Zima předal u příležitosti významného životního jubilea stříbrnou pamětní medaili UK.

„Moje práce mě strašně těší. Je to krásné, když se se studenty setkám v aule a mohu jim nabídnout žezlo, na které přísahají.  To je pak člověk jako znovu narozený,“ komentoval své ocenění Alois Souček.

Na Facebooku Univerzity Karlovy vyvolalo připomenutí osobnosti Aloise Součka obrovský ohlas a mnozí absolventi začali nostalgicky vzpomínat, že právě jejich ceremoniálu se účastnil.  „Už když mě jako malou vzala máma prvně do Karolina podívat na promoci, byl tam. Byla jsem tehdy přesvědčená, že UK šéfuje – měl nejhonosnější oblečení a tvářil se nejdůstojněji,“ píše Mia Vorbase a další diskutující se shodují: „Bez něj by snad UK ani nebyla UK.“


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.