Lucie Kettnerová • foto: red. • 7. srpna 2015

Anatomické muzeum 1. LF UK disponuje unikátní sbírkou srovnávací anatomie

Letos poprvé otevřela 1. lékařská fakulta UK během Pražské muzejní noci své Anatomické muzeum, které se nachází v blízkosti Karlova náměstí. Zájem o něj byl veliký a z kapacitních důvodů se všichni zájemci dovnitř ani nedostali. Proto jsme se rozhodli vám tuto světově unikátní expozici představit na stránkách iFora.

Kdo jde do muzea s úmyslem zhlédnout panoptikum, bude zklamán. Nenajdete tu obličeje se třema očima ani trpaslíky naložené do lihu. „Toto muzeum bylo od počátku koncipováno jako muzeum srovnávací anatomie – umožňuje tedy porovnání stavby těla různých živočichů s tělem člověka,“ vysvětluje přednosta Anatomického ústavu prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Trochu historie

První sbírku anatomických preparátů na pražské lékařské fakultě založil v 18. století František Josef Du Toy, pražský rodák, který se za pobytu v Lipsku a zejména v Leidenu naučil Ruyschově technice nástřikových preparátů. Protože se preparáty provedené touto technikou, vzhledem ke složení nástřikové hmoty převážně z různě obarvených tuků, po nějaké době spontánně rozpadaly, bylo třeba původní sbírku průběžně obměňovat a doplňovat.

Velkým množstvím preparátů do sbírky přispěl vedoucí anatomického ústavu J. G. Ilg, který také bývá označován za zakladatele muzea. Zmínit musíme rovněž osobnost prof. Vincence A. Bochdalka, který v roce 1821 přivezl z cesty po Skandinávii velké množství srovnávacího materiálu, celkem se jednalo o tři stovky skeletů a mokrých preparátů. Prof. Bochdalek se také zasloužil o získání cenných materiálů od firmy V. Frič a z uhynulých zvířat zoologických zahrad. Do sbírky přispěla i řada mecenášů.

Dnes už je příjem nových exponátů z důvodu velmi přísné legislativy při nakládání s ostatky jak lidskými, tak ohrožených druhů živočichů, jen minimální. Nynější podobu expozici, stejně jako expozici nedalekého Stomatologického muzea, dal prof. Václav Seichert.

Od kostí po srdce

V současnosti čítá muzeum 2 068 katalogizovaných položek, přičemž vystavena je z prostorových důvodů jen velmi malá část. Zbytek je uložen v depozitu a slouží čistě pro vědecké účely. Nejrozsáhlejší část sbírky je zaměřena na normální anatomii člověka – tvoří ji řezy orgány, preparáty zhotovené anatomickou pitevní technikou, odlitky dutin orgánů, kosti, modely či plastinované preparáty. Další část se věnuje srovnávací anatomii a obsahuje kostry a orgány zástupců všech tříd a řádů obratlovců.

Bohužel ne všechny exponáty bylo možné pro účel tohoto článku vyfotografovat. Podle legislativy bychom museli u lidských exponátů získat souhlas jejich „majitele“, na což se při tvorbě sbírky samozřejmě nemyslelo. Ochuzeni tedy zůstanete o velice působivé plastinované orgány, jako je žaludek, srdce nebo děloha, které pocházejí od dárců, jež se rozhodli věnovat své tělo na vědecké a vzdělávací účely. „Náš ústav je jeden z mála v Česku, který orgány plastinuje, a to až přibližně do velikosti hlavy. Větší plastinace by byla finančně velmi nákladná,“ upozorňuje Karel Smetana. Vyfotografovat si nemůžete ani staré nástřikové preparáty cév, což byla jedna z nejběžnějších metod konzervace v 19. století.

Sbírka slouží primárně k výukovým a vědeckým účelům, zejména studentům lékařství a příbuzných oborů a to jak na lékařských fakultách, tak na Přírodovědecké fakultě UK. Veřejnosti je přístupná po předchozím objednání. „Preferujeme spíše větší skupiny zájemců například z řad škol,“ říká profesor Smetana. Důvodem je nedostatek průvodců, kteří by se mohli návštěvníkům věnovat. Všichni odborníci se totiž o muzeum starají vedle své vědecké a pedagogické práce, přičemž dost času jim zabere i péče o jednotlivé exponáty. U tzv. mokrých exponátů je potřeba dolévat konzervační tekutinu, kostry je potřeba odprašovat a opravovat, co v důsledku gravitace odpadlo. Pro většinu jsou však aktivity spojené s fungováním muzea celoživotní zálibou a koníčkem. I tak je provoz muzea nákladný a kromě 1. lékařské fakulty přispívá na jeho činnost i společnost Dětská kardiologie MUDr. Anny Trojanové a farmaceutická společnost Sanofi Aventis.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.