Z Asuánu do Chartúmu: nová výstava v Křížové chodbě Karolina

Od úterý 13. října budou mít návštěvníci Karolina možnost v Křížové chodbě zhlédnout výstavu Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty, kterou připravil Český egyptologický ústav Filozofické fakulty UK ve spolupráci s dalšími institucemi. Výstava potrvá do 11. listopadu a vstup je zdarma. O tom, jak výstava vznikala, co na ní uvidíme a jaké je pozadí celé akce, nám vyprávěla Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D., autorka a kurátorka výstavy.

Jak se zrodila idea celého výstavního projektu?

S nápadem uspořádat tuto výstavu přišel prof. Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu. Základní záměr byl připomenout široké veřejnosti výzkumné aktivity v Núbii v 60. letech, ale i současné působení českých týmů na území Súdánské republiky. Odtud též název výstavy – z Asuánu, odkud vyrážely výpravy do Núbie, se přesunujeme do Chartúmu, který je pro nás výchozím bodem dnes.

Jak dlouho jste výstavu chystali?

Myšlenka se zrodila již v loňském roce, nicméně intenzivní přípravy začaly letos v lednu. Nejvíce času si vyžádalo koncepční řešení, jak propojit ony dvě události: záchrannou akci UNESCO na území Egypta a současné výzkumy v Súdánu. Nakonec se ukázalo jako nejlepší propojit tyto skutečnosti tím, že se v obou případech jedná o práci na Nilu, mezi nilskými katarakty. U Asuánu se nachází první, nejsevernější nilský katarakt, a u Chartúmu je potom nilský katarakt šestý, nejjižnější, a právě tam pracuje i jedna z expedic Českého egyptologického ústavu.

Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D., autorka a kurátorka výstavy

Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D., autorka a kurátorka výstavy
Co všechno na výstavě uvidíme?

Hlavním cílem výstavního projektu je přiblížit působení českých týmů, nicméně poprvé je zohledněn i širší mezinárodní kontext, v němž aktivity našich archeologů v Núbii a Súdánu probíhaly a probíhají.

V úvodní části se návštěvník dozví něco o geografii oblasti středního toku Nilu mezi Chartúmem a Asuánem. Najdeme zde časovou osu, která přibližuje historický vývoj v Núbii a Súdánu od paleolitu po současnost, ale i panel věnovaný historii objevování. To začíná teprve až po Napoleonově výpravě do Egypta na přelomu 18. a 19. století, pozornost je však po dlouhou dobu věnována především monumentálním stavebním památkám a jejich pozůstatkům. K objevení vlastních núbijských kultur dochází až na počátku 20. století během vůbec první záchranné akce v historii světové archeologie, která předcházela navýšení první přehrady u Asuánu (1907–1911).

Další část přibližuje mezinárodní akci UNESCO na záchranu památek ohrožených stavbou Vysoké přehrady u Asuánu a tehdejší působení československého týmu zasazuje do širšího mezinárodního kontextu. Kromě výsledků práce badatelů je pozornost věnována též tomu, jak práce probíhá, jak jsou výzkumy organizovány na území Egypta a Súdánu i přístupu týmů, které v oblasti působily.

Třetí část je věnována současným výzkumům českých týmů v Súdánu. Ty jsou opět zasazeny do širšího kontextu a odrážejí se od přehledu hlavních témat, přístupů a způsobů, jimiž se archeologie na území tohoto obrovského státu realizuje. A součástí tohoto dění jsou od roku 2009 hned tři české expedice. Dvě z nich inicioval a vede Český egyptologický ústav. Expedice, jejíž jsem vedoucí, pracuje na 6. nilském kataraktu v pohoří Sabaloka, kde se zabývá pravěkým osídlením této oblasti v mezolitu (9.–6. tis. př. Kr.) a neolitu (5.–4. tis. př. Kr.). Druhý tým působí pod vedením profesora Bárty v lokalitě Usli na severu Súdánu. Je to donedávna téměř neznámá lokalita, kde se podařilo zachytit rozsáhlý palácový a chrámový komplex z doby Napatského (cca 9.–4. stol. př. Kr.) a Merojského (cca 3. stol. př. Kr. – 4. stol. po Kr.) království. Zachyceny zde však byly i doklady mnohem staršího osídlení. Třetí expedice spadá pod Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur a vede ji doktor Pavel Onderka. Ke svému působení si vybrala velmi slibnou lokalitu Wad Ben Naga v centrálním Súdánu, kde se zabývá výzkumem a konzervací palácového a chrámového okrsku z přelomu letopočtu.

Existuje nějaký podstatný rozdíl v práci archeologů v 60. letech a dnes?

Je důležité podotknout, že zatímco v 60. letech výzkumy v Núbii prováděl Československý egyptologický ústav, jedno vědecké pracoviště, které sdružovalo egyptology a archeology, dnes jsou výzkumy koncipovány více mezioborově. Expedic se vedle Českého egyptologického ústavu účastní také odborníci z Geologického a Archeologického ústavu AV ČR, Fakulty životního prostředí UJEP, z Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty JČU a dalo by se pokračovat dále. A dvě z těchto institucí se podílely i na přípravě výstavy, ať už formou odborné spolupráce, nebo jiným způsobem. Důležitým partnerem bylo i Náprstkovo muzeum.

Co můžeme očekávat ve čtvrté, závěrečné části výstavy?

Část čtvrtá je poněkud netradiční. Jedná se o rekonstrukci katamaranu, mobilní základny, kterou používali egyptologové na svých výpravách do Núbie v 60. letech. Návštěvníky čeká také promítání archivního filmu z těchto výzkumů. Je třeba také říci, že výstava se 17. října stane součástí Mezinárodního dne archeologie a proběhnou zde dvě komentované prohlídky, na nichž návštěvníky ráda přivítám v 11 a 12 hodin.

Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D., vystudovala egyptologii a indologii se specializací hindština na FF UK v Praze, doktorské studium ukončila roku 2015 prací The rock art of Northeast Africa: A case study of rock paintings from the Czechoslovak Concession in Lower Nubia. V letech 2003–2006 pracovala v Náprstkově muzeu jako kurátorka sbírky Oddělení pravěkého a starověkého Předního Východu a severní Afriky. Od roku 2007 pracuje v Českém egyptologickém ústavu, kde se zabývá civilizačním vývojem v oblasti severovýchodní Afriky ve starším a středním holocénu (asi 9000–3000 př. Kr.) a vědecky zpracovává epigrafickou a archeologickou dokumentaci z výzkumů v Dolní Núbii (1961–1965). Od roku 2009 vede interdisciplinární výzkum v pohoří Sabaloka a na 6. nilském kataraktu v Súdánu a účastní se výzkumu na druhé archeologické koncesi domovského pracoviště v Súdánu, na lokalitě Usli.


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.