Jana Matějková • foto: Thinkstock.com • 19. října 2015

Vědecké časopisy FF UK jsou veřejnosti dostupné online

Vydavatelství FF UK připravilo katalog časopisů Filozofické fakulty UK, které jsou od roku 2015 dostupné v režimu Open Access široké odborné veřejnosti. Časopisy se zároveň dočkaly nových webových stránek, jež čtenáře a další zájemce odkazují přímo do digitálního repozitáře UK.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Na 13 odborných časopisů, které vycházejí péčí Vydavatelství FF UK, se v rámci FF UK od roku 2015 přihlásilo k principu Open access a je publikováno vedle tištěné podoby také v elektronickém formátu PDF. Kompletní nabídku vědeckých periodik dostupných online si můžete prolistovat v aktuálním anglickém katalogu Journals 2015/2016. Ten přináší stručné charakteristiky odborného zaměření časopisů, informaci o redakcích a kontakty, včetně odkazů na nové webové stránky.

Nové weby časopisů jsou strukturovány s ohledem na vznikající archiv článků volně dostupných pod licencí CC BY-NC-ND 2.0. Archiv jednotlivých čísel vždy odkazuje přímo do centrálního digitálního repozitáře UK, kde jsou články archivovány a zpřístupněny ve formátu PDF. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo na ně odkazovat. Weby dále poskytují kompletní informační servis o redakcích časopisů, kontaktech a požadavcích na technické parametry rukopisu pro autory, kteří chtějí v časopisech publikovat. Zájemce o koupi tištěné verze časopisu pak weby odkazují do fakultního e-shopu.

E-časopisy v Digitálním repozitáři UK

Digitální repozitář UK zpřístupňuje a uchovává Open access časopisy FF UK na webových stránkách http://repozitar.cuni.cz. Jedná se o tituly, které v roce 2015 přešly do režimu Open access. Principem Open access je neomezený online přístup k vědeckým datům a informacím se zajištěnou auto-archivací v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených informačních zdrojích. Na Univerzitě Karlově jsou od září 2015 archivovány a zpřístupňovány články z těchto časopisů:

Časopis pro moderní filologii

Dvacaté století / The Twentieth Century

Fórum sociální práce / Social Work Forum

Historie – Otázky – Problémy

Linguistica Pragensia

Prague Economic and Social History Papers

Prague Papers on the History of International Relations

Pražské egyptologické studie

Slovo a smysl / Word & Sense

Studia Ethnologica Pragensia

Svět literatury

Připravuje se:

The Journal of Culture


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.