Drahomír Suchánek • foto: red. • 30. listopadu 2015

Začínají oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV.

V roce 2016 uplyne sedm set let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. Přípravy oslav tohoto významného výročí právě vrcholí. Zástupci předních kulturních, akademických a vědeckých institucí České republiky proto uspořádali na půdě Kláštera sv. Anežky České v Praze tiskovou konferenci k příležitosti představení programu oslav 700. výročí narození Karla IV.

V rámci oslav proběhne velké množství různých akcí, z nichž nejvýznamnější představili na tiskové konferenci zástupci hlavních pořadatelů. Generální ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt upozornil na mezinárodní výstavu „Císař Karel IV. 1316–2016“, která se uskuteční ve Valdštejnské jízdárně Pražského hradu a historických prostorách Univerzity Karlovy a měla by se zařadit mezi nejdůležitější dosavadní projekty Národní galerie. „Chceme představit Karla IV. především jako císaře Svaté říše římské, neboť právě tak i on chápal podstatu své vlády,“ řekl Jiří Fajt, který poukázal na úzkou spolupráci s městem Norimberk a bavorskými kolegy v čele s dr. Wolfgangem Jahnem. „Bude se jednat o první česko-bavorskou zemskou výstavu, kterou zaštítili oba premiéři, Bohuslav Sobotka a Horst Seehofer,“ dodal ředitel Fajt.

Narození Karla IV. připomene ve svém stěžejním prezentačním projektu pro rok 2016 rovněž Národní technické muzeum. 12. května se otevře výstava „Vita Caroli. Stavitelství doby gotické“, která ve velkém výstavním sále nabídne ukázky stavitelské umění v době stavebního rozmachu za vlády Karla IV. „Návštěvníkům představíme například funkční repliku středověkého dřevěného jeřábu na lidský pohon, kterou bylo možné již dříve vidět na Pražském hradě,“ popsal jeden z připravovaných exponátů generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr. Neopomněl ani připomenout, že cílem výstavy bude oslovit zejména děti a mladší generaci. „Chceme návštěvníkům umožnit, aby si vyzkoušeli, jak se pálilo vápno a jak se posléze využívalo na stavbách. V rámci doprovodných dětských programů si děti budou moci vyzkoušet, jak se sestavovala gotická vitrážová okna a další stavební prvky,“ pozval na připravovanou akci Karel Ksandr.

Prostřednictvím několika výstav a přednášek přiblíží dobu Karla IV. i Akademie věd ČR, kterou na konferenci reprezentovala prof. Eva Semotanová z Historického ústavu AV. Poukázala na panelovou výstavu „Dílo Karla IV. v běhu století“, která se otevře již 21. ledna v budově Senátu Parlamentu ČR. Dalšími aktivitami bude mezinárodní vědecká konference zaměřená na zahraniční politiku Karla IV., odborné kolokvium věnované literatuře a literárním jazykům doby Karla IV. či letní škola na téma Písemnictví, vzdělanost a umění doby Karla IV. „Karel IV. je osobností, na kterou můžeme nahlížet z různých pohledů a o to se snažíme,“ ocenila Karlův význam pro dnešní dobu profesorka Semotanová. Za Arcibiskupství pražské poukázal na několik akcí P. Milan Badal, který upozornil na záměr sloužit slavnostní bohoslužby v chrámech spjatých s karlovskou tradicí včetně pontifikální mše svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Slavnostní ráz bude mít národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi a ve spolupráci s dalšími institucemi proběhne také rekonstrukce Karlovy královské korunovace.

Do oslav se intenzivně zapojí i Univerzita Karlova. „Pražská univerzita je společně s Arcibiskupstvím pražským jedinou institucí, která od založení Karlem IV. existuje a funguje až do dnešní doby. Je proto naší povinností důstojně oslavit výročí jeho narození,“ připomenul vztah mezi postavou Karla IV. a Univerzitou Karlovu její prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Jan Royt. Z připravovaných akcí poukázal na plánované slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina, dále na odbornou konferenci a reprezentativní publikace, výstavu Druhý život Karla IV. ve spolupráci s Národní galerií, setkání rektorů evropských i světových univerzit, cyklus přednášek pro veřejnost nebo rekonstrukci Karlovy korunovace. Ve spolupráci s Českou televizí vzniká také dokumentární cyklus o osobnosti Karla IV. Univerzita připravuje tematický web Karel700, který představí Karla IV. jako zakladatele a mecenáše pražského vysokého učení a připomene nejvýznamnější události jeho života i vlády. Zájemcům o Karlovu osobnost je k dispozici rovněž facebooková stránka 700. výročí narození Karla IV., zakladatele Karlovy univerzity, kde bude možné nalézt pravidelně aktualizovaný zdroj informací k právě probíhajícím akcím, aktuálnímu výzkumu života a díla Karla IV. a dalším důležitým otázkám.

Mimořádná důležitost bude kladena na prezentaci karlovského výročí za hranicemi České republiky. Úkolu se ujala především Česká centra, která se mohou opřít o síť 22 poboček po celém světě. „Česká centra si kladou za cíl prezentovat Českou republiku v širším kontextu a fenomén Karla IV. je k tomu ideální příležitostí,“ sdělila Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center. Základem se stane panelová výstava reprezentující ve třinácti prezentacích různé úhly pohledu na Karla IV. a jeho činy. Panelovou výstavu doplní mobilní verze v několika jazykových mutacích i doprovodný program ve formě besed, přednášek či kulatých stolů s odborníky. Na propagaci oslav výročí narození Karla IV. se bude podílet také agentura Czech Tourisms.

Tisková konference v Klášteře sv. Anežky České představila spolu s programem také logo oslav, které pro Národní galerii připravilo Studio Najbrt. „Chceme, aby se logo stalo průvodcem celého jubilejního roku a současně bylo natolik variabilní, aby jej mohly využít a adaptovat pro své potřeby všechny partnerské instituce,“ uvedl ředitel galerie Jiří Fajt.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.