red. • foto: NF Neuron • 2. prosince 2015

České špičky světové vědy převzaly Ceny Neuron. Ocenění putovala i na UK

Ocenit ty, kteří jsou hnací silou významného vědeckého pokroku a kteří inspirovali generace vědců – to je cílem Nadačního fondu Neuron na podporu vědy. Včera na slavnostním galavečeru převzal cenu za matematiku prof. Eduard Feireisl z MFF UK a v oboru medicíny prof. Josef Koutecký z 2. LF UK. Cenu Neuron Impuls pro mladé vědce si letos mj. odnesli Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., RNDr. Vít Jelínek, Ph.D., a RNDr. Jan Vybíral, Ph.D., (všichni z MFF UK).

Laureáti Ceny Neuron za přínos světové vědě

Laureáti Ceny Neuron za přínos světové vědě

Cena Neuron za přínos světové vědě

Cena Neuron za přínos světové vědě je určena významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů a jsou pro ostatní vzorem a inspirací.

Prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.

Prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
V oboru matematika cenu převzal prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.

V letech 1977–1982 studoval obor matematická analýza na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V 80. letech pracoval jako odborný asistent na katedře matematiky Fakulty strojní ČVUT v Praze. V roce 1989 absolvoval půlroční pobyt na univerzitě v Oxfordu. Poté začal pracovat jako vědecký pracovník oddělení evolučních diferenciálních rovnic Matematického ústavu AV ČR. V současné době působí v Matematickém ústavu UK.

Působil jako hostující profesor v Rio de Janeiru, Pise, Madridu, Pekingu, Mnichově, Hongkongu a Nancy. V posledních pěti letech přednesl přes 65 zvaných přednášek na mezinárodních matematických konferencích, kromě toho prestižní přednášku na International Congress of Mathematicians v Pekingu v roce 2002. Je autorem 238 odborných publikací v mezinárodních časopisech a recenzovaných sbornících a tří monografií, z nichž dvě vydané v Oxford University Press a Birkhauser Verlag, získaly Ceny Akademie věd ČR.

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
V oboru medicíny cenu převzal prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze absolvoval Fakultu dětského lékařství UK. V roce 1955 nastoupil na tzv. umístěnku do nemocnice v Novém Bydžově a poté do léčebny v Janských Lázních. V roce 1957 přestoupil do Prahy na Kliniku dětské chirurgie FDL UK na Karlově, kde se od roku 1964 specializoval na dětskou onkologii. V roce 1978 se toto pracoviště přesunulo do Fakultní nemocnice v Motole, tentýž rok byl jmenován primářem onkologického oddělení. Přednostou Kliniky dětské onkologie se stal v roce 1983. Profesorem v oboru onkologie byl jmenován v roce 1987. V letech 1990–1997 a 2000–2006 působil jako děkan 2. LF UK. V období 1997–2000 byl prorektorem pro vnější vztahy Univerzity Karlovy. Je členem a čestným členem několika českých a zahraničních odborných společností.

Obdržel více než 50 ocenění, např. Medaile za zásluhy, Národní cena vlády ČR Česká hlava, Čestná medaile Akademie věd ČR „De scientia et humanitate optime meritis“, Zlatá medaile UK v Praze, Zlatá medaile 2. lékařské fakulty UK, Velká medaile 1. lékařské fakulty UK, Medaile Učené společnosti za zásluhy o rozvoj vědy, Medaile Josefa Hlávky, Cena Etického fóra ČR, Stříbrná medaile Hl. m. Prahy, Cena J. Ev. Purkyně České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně.

Neuron Impuls – 5 milionů korun pro mladé vědce

Vědecká rada NF Neuron vybere každý rok vítěze v pěti oborech, kteří na své výzkumné projekty získají 5 000 000 korun. Neuron Impuls je určen pro projekty převážně základního, v medicíně i aplikovaného, vědeckého výzkumu.

Držitelé Neuron Impulsů 2015 z UK

  • Fyzika – Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.

  • Matematika* – RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.

  • Matematika* – RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.

*v oboru matematika byly v roce 2015 uděleny dva Neuron Impulsy

Kompletní výsledky najdete na stránkách NF Neuron.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.