Doktorandi v Bulharsku zkoumají římské osídlení ve starověké Thrákii

Již třetím rokem nyní probíhá v jihovýchodním Bulharsku projekt, kterého se účastní studenti Filozofické fakulty UK, podílející se jak na terénních pracích, tak na zpracování a publikaci materiálu. Iniciátorkami výzkumu a jeho vedoucími jsou Petra Tušlová a Barbora Weissová, doktorandky Ústavu pro klasickou archeologii.

Osídlení Jurta se nachází v římské provincii Thrákie, která se rozkládala na území současného jihovýchodního Bulharska, evropské části Turecka a severovýchodní části Řecka. Výzkum venkovského osídlení poblíž vesnice Strojno začal už v roce 2014. Letos se chystá další archeologická sezona, měsíční výkopové práce, na něž naváže několikatýdenní dokumentace nálezového materiálu.

V letech 2014–2015 byl výzkum realizován za podpory GA UK a Vnitřního grantu FF UK. Loni se výzkumu účastnilo 11 studentů doktorandského, magisterského a bakalářského studia, kteří úzce spolupracovali s odborníky z Regionálního historického muzea v Jambolu. Jeho ředitel Stefan Bakardžiev projekt z bulharské strany oficiálně zaštítil. V průběhu loňské sezony tým posílili také geodeti ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě – Tibor Lieskovský, Alexandra Rášová a Ondřej Trhan –, kteří vytvořili ortofoto oblasti a 3D modely nejlepších nálezů. Výsledky výzkumu přednesli studenti Ústavu pro klasickou archeologii FF UK (Petra Tušlová, Barbora Weissová, Viktoria Čisťakova, Robert Frecer) a Petra Janouchová (doktorandka Ústavu řeckých a latinských studií FF UK) na konferenci Perspektivy klasické archeologie 10. prosince 2015 v samostatné sekci.

Letos je plánován výzkum ve stejném rozsahu. I sezona 2016 bude umožněna díky podpoře GA UK (Archeologický výzkum římské lokality Jurta-Strojno, Bulharsko) a počítá se i se stejným rozsahem výkopových prací. Studenti, kteří se výzkumu účastnili poslední sezonu (kromě jmenovaných i Věra Doležálková, Markéta Kobierská, Johana Tlustá, Michaela Smiejová, Hana Šofková a Jakub Havlík), budou ve velké většině pokračovat v započaté práci.

Jurta a zkoumaný dům

Lokalita Jurta je známá již z doby otomanské nadvlády v Bulharsku, nicméně poprvé byla popsána až v roce 1978 a zkoumána bulharskými archeology pouze krátce v letech 2006 a 2007. „V rámci naší dvouleté bulharsko-české spolupráce jsme odkryli kamenné základy domu o pěti místnostech, každá o rozměrech téměř 5 × 5 metrů. Dům je na západní straně poškozen řekou Dereorman, na východní pokračuje do neprozkoumané oblasti,“ říká Mgr. Petra Tušlová. Archeologové objevili i pozůstatky štěrkové podlahy. Zdi sestávaly pravděpodobně z nepálených cihel a střecha z lakónských terakotových tašek. Mohutné základy, v západní části domu dochované do výšky 0,8 m a téměř obdobné šířky, mohly bez problémů unést dvě patra. Východní část domu má však základy téměř poloviční, pravděpodobně jde o verandu. „Takovéto typy dlouhých domů jsou známy z římských táborových vesnic, tzv. vici,“ doplňuje Petra Tušlová.

Nálezy poslední sezony

Mezi nejunikátnější nálezy výkopové sezony 2015 paří terakotová votivní destička, která na jedné straně zobrazuje božstvo stojící v chrámu; z druhé strany je vyryto jméno Πιτνιου/Πυτνιου v genitivu singuláru, označující dedikaci konkrétní osobě. Obdobné jméno není z historických zdrojů známé, mohlo by se jednat o přepis jiného jména vztahujícího se k Apollónu Pythiovi, uctívanému v Delfách.

Mezi další nálezy patří precizně propracovaná mramorová hlavička boha lékařství Asklépia – vidíme vrásky na čele, diadém, naznačené oči –; vše je pečlivě vyrobeno dlátkem, bez použití vrtáku. Styl provedení odpovídá době Antonina Pia, tedy přibližně první polovině 2. století n. l. V loňském roce archeologové objevili také medailon terakotové lampy, vyobrazující bohyni Athénu v přilbici a s kopím. Jde o import z Athén, kde byly objeveny obdobné lampy z let 325–350 n. l., pravděpodobně pocházející přímo ze stejné formy.

K dalším nálezům Mgr. Barbora Weissová podotýká: „Náhodné povrchové nálezy kusů surového skla a spečenců skleněných nádob naznačují jejich přímou výrobu na lokalitě, množství výskytu železné strusky v dalších oblastech lokality poukazuje na tavbu kovů a výrobu železných předmětů. V tomto směru Jurta přesahuje význam táborové vesnice a můžeme na ni nahlížet jako na výrobně samostatnou jednotku s obyvatelstvem žádajícím určitý životní standard.“

V roce 2016 proběhne prozatím poslední sezona výzkumu. „Rádi bychom odhalili konec domu a více se zaměřili na prozkoumání celkové oblasti osídlení. Letošní povrchové nálezy výrobního odpadu slibují zajímavé výsledky,“ uzavírají vedoucí výzkumu Petra Tušlová a Barbora Weissová.


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.